Är du ansvarig för
förändringsprocessen?

VI HJÄLPER DIG SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRÄNDRINGSPROCESSER.

Vi på Interaction Consulting Group KAN ENGAGEMANG!!

Med 30 år som ledarutvecklare hjälper vi dig som ledare att fokusera på OPTIMALA  vardagar och helhjärtad prestationskultur.

Genom Heart in business-konceptet ger vi dig;

 • interimslösningar när en chef behöver tillfällig hjälp med engagemangsutvecklingen i sin grupp. Vi går in under en sjukskrivning eller finns med parallellt för att vända trenden.
 • företags- och ledarskapscoachning,
 • facilitering av utvecklingsprocesser och
 • utbildning i COACHANDE PROCESSledarskap, kommunikation och förändringsarbete.

Heart in business är ett koncept utvecklat hos Interaction Consulting Group. Läs mer om oss här.

A Logo hjemmeside 19 januar transparent

AKTUELLT 2017

VILL DU PRATA LEDARTRÄNING?

 • Vill du att din grupp/organisation ska få en nivåhöjning vad det gäller engagemanget i vardagen?
 • Vill du prova engagemangsutvecklande coachsamtal?

Anna Pia Hellstedt, grundare av Heart in business ledarutveckling,  möter dig personligen eller via telefon med dina frågor och funderingar.

Boka en tid HÄR


VÅRT KOSTNADSFRIA WEBBINARIUM ger dig framgångsnycklarna till optimal engagemangsutveckling.

 • vad du behöver för att lyckas med ditt engagemangsledarskap
 • vad framgångsrika motiverande ledare väljer att prioritera
 • vad som dramatiskt ökar dina positiva resultat
 • hur du mäter helhjärtat engagemang

Anmäl dig HÄR


 

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Heart in business processledarutbildning, MODUL 1 - NLP självledning.

Bli en bättre motiverande ledare.
Communication And Growth

Utbildningen är uppdelad på 2+1+1 dagar i Stockholm;
24-25 /10 + 24/11 + 30/1

Engagerande processer behöver leda till optimal motivation. Lär dig hur du coachar dig själv andra till inre motivation i en till en-samtal.
(I modul 2 lär du dig att coacha grupper till inre motivation,se nedan.)

Du lär dig att

 • identifiera, förankra och automatisera framgångsnycklarna som ger engagemang i vardagen.
 • utveckla dina motivationssamtal med vårt utvecklings- och samtalsverktyg Format för framgång som ger dig de 8 grundläggande stegen till optimal motivation.

 

Mer info och anmälan görs HÄR

Eller ring på 0708-946 247 Anna Pia Hellstedt.


Heart in business processledarutbildning, MODUL 2: NLP gruppledning.

Led din grupp till inre motivation
Business Social Networking Vector

Våren 2018 -
Grupprocesser har potential att ge oss möjlighet att utforska

grundförutsättningar för att utveckla sättet att lösa utmanande situationer som är kopplade till både individens, gruppens och organisationens intentioner.
Det skapar de viktiga förutsättningarna för positiv och konstruktiv förändring med fokus på den kollektiva intelligensen
och kollektiva positiva intentioner.

Mer info och anmälan görs HÄR

 

Skapa delad glädje med helhjärtat engagemang.

HEART IN BUSINESS ger  förändringsstöd till Dig och Din organisation.
Vår passion handlar om tron på människans lust att utvecklas, bidra och skapa sammanhang som bygger på delaktighet och mening.

Affärsmannaskap med Heart in business som coachingmodell ger individen, gruppen och organisationen bra förutsättningar för mänsklig hållbarhet och helhjärtad prestationskultur genom kommunikation och konstruktivt förändringsarbete.

Helhjärtad prestationskultur kommer ur framgångsrikt ledarskap. De ledare som väljer att stödja helhetsperspektiv med medmänskliga, kreativa och innovativa förhållningssätt skapar automatiskt goda förutsättningar för mänskligt hållbarhet och helhjärtade prestationskultur.

Konkret handlar förändrings- och utvecklingsarbete om att bli medveten om kraften i styrkebaserade samtal. Det handlar om hur du själv och andra kommunicerar, medvetet och omedvetet. Det handlar om att förstå detta mer konkret och kunna utvärdera, vad är det jag helhjärtat vill förmedla? Hur kommunicerar jag det? Hur blir det mottaget? Vad blir resultatet?

dsc_2245

"Tillsammans kan vi göra det som vi ensamma bara kan drömma om"

KONKRET Engagemangsutveckling
KONKRET Ledarträning
KONKRET Teamutveckling
KONKRET Engagemangsutveckling

Är du en ledare
som vill mer?


Anna Pia Hellstedt, partner Interaction Consulting Group.
Grundare av Heart in business ledarutveckling                    

Ledarskapsutvecklare |Hjälper företag att utveckla hållbar högprestationskultur | Utbildare | Expert inom lönsam kommunikation, ledarskap och engagemang | BLOGG


Överraskande fakta om mysteriet motivation

Poängen för mig som ledarskapscoach, utbildare och facilitator är att lära ledare att lära andra att motivera sig själv. Det sker genom en medvetandeprocess om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det som inte fungerar skapar demotivation – och den fallgropen är det väldigt lätt att falla ned i.

För att du som ledare ska lyckas med att aktivera medarbetarnas ( och din egen) optimala motivation behöver du tänka till och ge de rätta förutsättningarna så att flödet i självmotivationen startar. När du lyckats med det har du personal som engagerar sig personligt och är helhjärtade i sitt självansvar. Och det är drömmen för de flesta ledare.

 

 

Annons gratis e-kurs

Ladda ned e-kursen här!

"När vi leder andra, oavsett i vilken form, finns det några saker som de alltid letar efter i vår attityd gentemot dem. På något sätt vill de få detta bekräftat för sig innan de väljer att ta personligt ansvar i sitt självledarskap och i sitt personliga engagemang."

Läs mer om vad dina medarbetare vill höra dig prata om.

KONKRET Ledarträning

Om du fokuserar på det du önskar FÖR dina medarbetare, som arbetsglädje, meningsfulla uppgifter och stimulerande sammanhang för utveckling och kamratskap, så är det högst troligt att du också får det du önskar FRÅN dina medarbetare, som effektivitet, goda prestationer och rätt sorts resultat.

Om du istället fokuserar på det du önskar FRÅN dina medarbetare, som effektivitet, målinriktning och nöjda kunder är det mest troligt att du får medarbetare som fokuserar på det de önskar FRÅN dig - löneökningar, bonustänkande, fringisar och kompensationer av olika slag

Utveckla dig som motiverande ledare

Genom vår ledarträning får du ett pedagogiskt upplägg för att fokusera på det motiverande och coachande ledarskapet. I våra program har vi ett pedagogiskt ramverk som fungerar som process- och coachverktyg för att skapa högpresterande medarbetare och medarbetarskap. 

 

Här är vår stegvisa utvecklingsväg;

 1. GRATIS webb-föredrag för att lära känna vårt förhållningssätt
 2. WEBB-utbildning. Lär dig vårt viktigaste processverktyg, Format för förändring, FFF.
 3. ÖPPEN ledarträning,  3 dagars intensiv ledarträning.
 4. ÖPPEN ledarträning, certifieringsprogram coachande processledning

Vi kan också komma till dig

Att möta våra kunder ansikte till ansikte är något vi prioriterar om ni behöver internutbildningar.

Ta kontakt direkt med oss här.

 

 

KONKRET Teamutveckling

Utveckla din medvetenhet om olika preferenser i beteende

När du drar nytta av individernas talanger i respektive olikt beteende kan du samtidigt lära din grupp att tänka på sig själva som ett team, där huvuddrivkrafterna är potentialen i samarbete  snarare än ensamkörning och konkurrens.

Att tänka att gruppen kan bli ett optimalt team när vi vet mer om varandra går helt i linje med motivationsforskningen.

I teamutvecklingsprogrammet kan du lära om kärnkvaliteter i beteendeskillnader och dess fallgropar och vad anledningen är till att vi inte så lätt väljer att utveckla oss för att skapa optimala prestationer.

”Kunskap om olika beteendestilar ger en ökad förståelse för hur vi är olika och hur vi omedvetet väljer att agera. Det gör att vi kan välja mer medvetet och förstå varandra bättre.” Peter Åman, interim avdelningsledare Tyréns AB.

 

effektiva team no

 

Läs om vår kund Tyréns AB, som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.

Peter Å

1) GRATIS e-GUIDE

Få framgång som motiverande ledare

4 delar med 10 min per del.
I denna GRATIS e-GUIDE får du en pedagogisk genomgång av hur du för engagerande motivationssamtal. Se video eller lyssna om podcast.

2) WEBB- utbildning

"Lär dig leda effektiva motivationssamtal"

Webb-utbildning: 3 moduler online, 3 veckor
Lär dig vårt supereffektiva process- och coachningsverktyg med pedagogiskt upplagda utvecklingssteg med övningar direkt på skärmen. 3 moduler och 3 veckor med personlig vägledning.

 

3) Öppen ledarträning

Bli en bättre motiverande ledare

3 dagars utbildning.        Grundkurs i coachande processledarskap
Du lär dig vårt effektiva processverktyg FFF och tränar på de viktigaste förhållningssätten för att aktivera optimal motivation. Detta stärker din kompetens i motiverande ledarskap och ger dig startkablarna till ett effektivt coachande ledarskap!

 

4) Öppen certifierings-utbildning

Coachande process-ledning med NLP

15 dagar, 5 moduler, 6 mån
Motsvarande internationell certifiering NLP practitioner.
Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med både sak- och relationsperspektiv inbakade i pedagogiken.

Personlig utveckling

SKAPA DIN OPTIMALA ARBETSSITUATION

Sidan är under konstruktion!

ÄR

AUTENTISKT LEDARSKAP

 

VILL

Vector Logo Design Template. Colorful Abstract Happy People In C

HÅLLBAR PRESTATIONSKULTUR

KAN

Vector Logo Design Template. Colorful Abstract Happy People Illu

COACHANDE LEDARSKAP

 

Coachning

FÖR DIG SOM VILL MER

Jag och mina kollegor i Interaction Consulting Group erbjuder individuella samtal i samband med en aktuell utmaning eller i anknytning till utbildningsprogrammen.

Olika paket för olika behov

Vilka frågor har du om att komma igång?

Ta kontakt för att ta reda på mer!

DSC00376-edited

Anna Pia Hellstedt, partner i Interaction Consulting Group

Ledarskapsutvecklare, coach och certifierad NLP tränare