Coachande processledning

(Styrkebaserad processledning med NLP)

Styrlebaserad processledarträning går över 1 år med 6 moduler. Om du vill ta de första modulerna fristående så går det bra. Se mer nedan.

Behärska det coachande och styrkebaserade processledarskapet

Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med både sak- och relationsperspektiv inbakade i pedagogiken. Du får också verktygen för att leda, utveckla och motivera dina medlemmar i gruppen/teamet så att ni tillsammans skapar resultat på ett effektivt, lönsamt och mänskligt hållbart sätt.

Framgångsrik processledning innebär att snabbt etablera ett effektivt och välfungerande samarbete mot tydliga mål, ansvar, roller och mandat.  Som coachande processledare lägger vi till att du, inte bara har kunskaper inom själva processmetodiken utan också (och kanske främst) hur du framgångsrikt stödjer dina medarbetare att utveckla optimal motivation genom sitt personliga engagemang i processen mot målet. I den här utbildningen får du båda delarna;

 1. kunskaper och modeller för att bättre förstå vilka faser som ger tillgång på en sund och mänskligt hållbar utvecklingsprocess och i det kunna lyssna in den bästa vägen mot målet och säkert styra detta i hamn
 2. träning och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och din kommunikation för att leda motivationsprocessen i din grupp/team.

Vi arbetar hands-on med dina egna processuppdrag under utbildningen, så att verktygen blir tillämpbara för dig i praktiken direkt.

 

Upplägg

Utbildningen är en processledarutbildning i pedagogik och motivationspsykologi med fokus på att leda utvecklingsprocessen för ledare och medarbetare i en organisation. Omfånget är 18 dagar fördelat på 3 dagar och 6 moduler.

De två första introducerande modulerna är på 3 dagar och kan tas fristående  där du får effektiv träning i vårt utvecklings- och samtalsverktyg Format för förändring. Det verktyget hjälper dig att utveckla ditt motiverande ledarskap och att processleda en grupputveckling.

Processverktygen kan användas på individ-, grupp,- och verksamhetsutveckling. Deltagarna får träna sig i att leda utvecklingsprocesser som konsulter, coacher, handledare, rådgivare eller ledare. Kompetensutveckling i coachande processledning är effektivt för att lyckas med såväl individ-, team-, projekt, linje och verksamhetsutveckling.

Deltagarna har efter genomförd utbildning tränat sig inom följande områden:

 

 • att arbeta med tekniker för reflektion och konstruktiv förändring genom olika processformer.
 • att göra en bedömning av en enhets utvecklingsbehov utifrån en helhetssyn.
 • att föra styrkebaseraed utvecklingsprocesser framåt mot en upplevelse av framgång, där kärnkvaliteter har en central plats.


Certifiering

I vår utbildning i coachande processledning med NLP (Nevrolingvistisk programmering) kan du få en certifiering som NLP utövare. Certifieringen är motsvarande den internationella beteckningen NLP practitioner.  NLP är en pedagogisk kommunikations- och lärandemodell som framförallt är känd för sin effektivitet i måluppfyllnad och varaktig förändring av oönskade beteenden. Och det är många fler nyttiga områden som den ramar in.

NLP ledarskap fokuserar på att skapa förutsättningar för kongruens som också kan kallas optimal motivation och helhjärtat engagemang. Pedagogiken lägger tungvikt vid att det inte räcker med att vara duktig på att sätta mål – det handlar om att medvetandegöra bevekelsegrunden för att nå målen och att kunna ta ställning till dem med ett personligt engagemang. För att vara framgångsrik i att skapa hållbar prestationskultur är det nödvändigt att förstå vad motivationsforskningen visat under 60 år, men som de flesta organisationer valt att marginalisera förståelsen av.

Den motiverande delen är central i ledarträningen eftersom coachande ledarskap, utan förståelse för hur ledaren kan bidra till medarbetarnas förmåga att skapa sin egen optimala motivation, lätt kan skapa sub-optimering som undergräver möjligheten att skapa högprestation.

 

Hur vi genomför träningen i programmet

Alla moduler byggs upp av träning i grupper om tre. Triaderna består av tre olika roller kallat vägledare, vägsökare och observatör. Erfarenheten från dessa roller reflekteras kontinuerligt i plenum och tid ges till egen reflektion och anteckningar för den egna utvecklingsprocessen. Varje morgon samlas allas status in genom en incheckningsprocess. Här fångas lärandebehovet upp och tid ges för svar på frågor som kan ha uppstått från tidigare övningar.

 

Moduler - översikt

INTRODUKTIONSMODULERNA 1 och 2 KAN TAS FRISITÅENDE.
Separat pris gäller för respektive modul 15.950 kr plus moms.

MODUL 1
Datum: 24-25 oktober + 22 november 2017.

 Fokusområde:
- metodiken för coachande processledning och motiverande ledarskap.
Läs mer.


MODUL 2
Datum: 19-21 mars 2018.

Fokusområde:
- processledning av teamprocesser.
Läs mer.


MODUL 3 och 4
Datum: 13-15 september modul 3.
Datum:  27-29 november modul 4.

Fokusområde :
- Lönsam kommunikation i det egna uppdraget som coachande processledare.
- Neurolingvistisk pedagogik i ledarskap.
-  Språket och sinnenas betydelse för goda prestationer.


MODUL 5
Datum: 31 jan - 2 feb 2018

Fokusområde:
–Förändringsformaten i NLP.
- Modellering.


Modul 6
Datum:  11-13 april 2018.

Fokusområde: Redefinering och storytelling.


 

KONKRET LEDARTRÄNING
Klicka dig fram i våra utbildningssteg

Steg 1 Mysteriet motivation
GRATIS WEBBINARIUM 45 minuter teori och övningar.

Steg 2 Led andra att motivera sig själv
WEBB-UTBILDNING, 4 moduler

Steg 3 Bli en bättre motiverande ledare.   3 dagar konkret ledarträning

Steg 4 Denna sida

 

 

dsc_2245

 

Vi har genomfört denna utbildning i Norge i mer än 10 år. Nu är det dags att introducera den i Sverige.

Kursupplägg:

 • 18 dagars ledarträning, 6 moduler à 3 dagar över 10 månader.
 • Kaffe, te, snacks ingår. Lunch ingår ej.
 • Nätverkande med andra ledare som vill mer

Kontakta oss för priser till skola, hälso- och socialsektorn.

PROGRAMSTART i STOCKHOLM

MODUL 1 - ges även som öppen fristående modul 

Datum: 24-25 oktober + 22 november 2017
Tid: kl 8.30 - 16.30 alla dagar
Plats:
Götgatan 11, Stockholm


 

PROGRAMSTART OSLO

Datum: november 2017
Tid: kl 8.30 - 16.30 alla dagar
Plats:
Fridtjof Nansens plass 8, Oslo

karta-kontoret-oslo

Vad är NLP?

NLP är en internationell kommunikations- och lärandemodell som fokuserar på att stödja människors subjektiva processer när vi vill öka vår personliga effektivitet. Det handlar om att förstå hur sinnena och språket spelar en avgörande roll i hur vi leder oss själva i olika situationer. Vi har alla mönster i vårt beteende och de är automatiserade, men det betyder inte att de kan ändras. I NLP står N för neuro (sinnena) L för Lingvistik (språket) och P för programmering. När vi har ett automatiserat mönster är det som en programmering i vår mentala databas. När vi önskar förändring handlar det oftast om att se över något som är automatiserat och därmed omedvetet. Vi tänker inte på vad vi gör när vi kör bil, eftersom det har blivit automatiserat. Men en gång lärde vi oss hur det gick till. På samma sätt är det med våra beteendemönster. Både de önskade och de oönskade.

Rent subjektivt kan framgång beskrivas som ”hur man använder kropp, sinne och språk för att lösa en uppgift” och det faktum att vi människor är ganska lika med tanke på hur kropp, sinne och språk samspelar, ger det oss en bra plattform för att lära av varandra. Det nevrolingvistiska i NLP handlar just om sammanhanget mellan kropp, sinne och språk.

Suverän ledarträning

och lärandegemenskap.
Pris: 37.200 SEK
för alla 6 moduler

 • – 18 dagars grym utbildning fördelat på 6x3 dagar

Plus 3x2 tim coachning

För bra integrering i vardagen.
Pris: 5.880 kr
ex.moms
 • –18 dagars grym utbildning fördelat på 6x3 dagar
 • – Personlig ledarskapscoaching, 3 tillfällen, inkl målformuleringssamtal med din chef (om du vill). 2-2,5 tim per gång.

Plus 6x2 tim coachning

För dig med höga ambitioner.
Pris: 9.600 kr
ex. moms.
 • – 18 dagars grym utbildning fördelat på 6x3 dagar
 • – Personlig ledarskapscoaching, 6 tillfällen, inkl. målformuleringssamtal med din chef (om du önksar det). 2-2,5 tim per gång.
 • – Återkopplingssamtal med din coach inkl handlingsplan för er fortsatta utveckling.
 • – Gapanalys på styrkor, förbättringsområden och framgångsfaktorer.