remsa-gra

Vill du utveckla gruppers
helhjärtade engagemang?

Modul 2 i BASprogrammet

Helhjärtat teamledarskap.

Syftet är att integrera styrkebaserat arbete i grupputveckling. I den här 3-dagarsutbildningen får du bekanta dig med och träna aktivt på att utveckla gruppers synergi med effektiva processverktyg. Ramverket består i att ytterligare förstå och använda "Format för förändring" (se modul 1)  för att stimulera och fånga upp resurstänkande och stärka medvetenheten om positiva intentioner i gruppen.

Att leda grupputvecklingen med fokus på den kollektiva intelligensen.

Grupprocesser har potential att ge oss möjlighet att utforska grundförutsättningar för att utveckla sättet att lösa utmanande situationer som är kopplade till både individens, gruppens och organisationens intentioner. Det skapar de viktiga förutsättningarna för positiv och konstruktiv förändring med fokus på den kollektiva intelligensen och kollektiva positiva intentioner.

Fokusområde på utbildningen:

Utveckla förståelsen av vad som ger psykologisk trygghet och optimal motivation i grupper

Vi jobbar med systemisk grupputveckling baserat på 4 huvudindelningar på preferenser i beteende.

Effektiva Team Platina se

De fyra huvudområdena för olika beteendestilar.


 

Inre motivation utvecklas av att våra grundläggande psykologiska behov är aktiverade på olika sätt. Dessa behov ligger till grund för  förutsättningar för initiativförmåga, delaktighet och goda prestationer.

Med "Format för förändring" som vårt ramverk för processutveckling kan du skapa trygghet i utvecklingen av alla typer av aktuella teman i alla typer av grupper.  Du lär dig hur du med olika processverktyg kan ge gruppmedlemmarna tillgång på de viktiga psykologiska behoven samtidigt som du bidrar till konstruktiv förändring i viktiga teman.

Du får träning i att;

 • använda egna och andras framgångar som källa till kraft och inspiration i gruppens utmaningar
 • stödja grupper i deras utveckling
 • designa möten som skapar helhjärtat engagemang.

Affärsnyttan.

Våra många nöjda kunder uttrycker att affärsnyttan med NLP träning och processverktyget FFF är den konkreta och jordnära vardagskopplingen till förändringsprocesser som ger tillgång på förbättringar med optimal motivation.

NLP

Kommunikations- och lärandemodellen vi använder kallas NLP och det är grundträningen i vår konkreta ledarträning. NLP är en kommunikations- och lärandemodell som handlar om att få ut mer av det du önskar dig genom att bli bättre på att kommunicera, leda och lära.

Genom vårt sammanhängande ledarutvecklingsprogram "Styrkebaserad processledning med NLP" har du möjlighet att få motsvarande internationell certifiering som NLP utövare (practitioner). I programmet får du konkret ledarskapsträning i att på allvar kunna locka fram det bästa i dig själv och andra och skapa en mentalt hållbar prestationskultur.

Kursupplägg

 • 2+1 dagars ledarträning i motiverande gruppledarskap, kursen bygger på modul 1
 • Konkret träning i grupperspektivet genom vårt utvecklings- och utvecklingsverktyg Format För Förändring, FFF
 • Teori varvat med praktik
 • Utbildningsmaterial i form av kurshäfte och digitala dokument.
 • Nätverkande med andra.
 • Kaffe, te, snacks och förfriskningar. Lunch på egen bekostnad. Många restauranger finns i närområdet

Kursupplägg:

 • Personlig beteendestilsanalys (+900 sek frivilligt verktyg)
 • 3 dagars träning och kunskapspåfyllnad
 • Kursmaterial på plats och digitalt
 • Nätverkande med andra

Aktuella datum:


Plats:
Mosebacke Torg 4, Stockholm
Datum:
20-21 september + 15 oktober 2018 OBS! ändrat till 15-16 okt + 5 nov

Modul 2 ingår i BASprogrammets 3 moduler.  Läs mer här.