INTRAPRENÖREN

- den interna säljaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kurs om värdeskapande engagemang

Intraprenörskap är ingen officiell roll – det är något som en person väljer som ett förhållningssätt. Som intraprenör är du idérik och engagerad i ditt jobb. Ditt engagemang har kanske växt allt
eftersom uppgifterna intresserar dig mer. Kanske du bär på hjärtefrågor och önskar öka effektivitet och produktivitet för det du menar är viktigt. Eller, du kanske är en person som tagit med dig en passion in i jobbet. En speciell gåva som du aldrig släpper taget om och försöker på olika sätt få gehör för.

Du vet att du måste sälja in dina idéer, och det är inte alltid det som du tycker bäst om eller känner att du är bra på. Du kan också ha sagt upp dig och startat eget – och blivit entreprenör. Eller bytt jobb många gånger i hopp om att lyckas bättre.

I kursen utvecklar du som deltagare hur du kan arbeta värdeskapande med engagemang. Den fokuserar på att ge förhållningssätt och verktyg som stödjer hur du fullt ut tar ansvar för ditt engagemang. Den tar också sikte på att ge verktyg som höjer ditt personliga välmående, ökar din kreativitet och effektivitet, stärker din sunda uthållighet och ger styrkebaserad personlig utveckling i rollen som intraprenör.

Kursen vänder sig till dig som har uppgifter som kräver intern införsäljning, samordning, processledning, rådgivning, samverkan, att få med sig andra, ledning av individer, grupper, projekt m m. Kort sagt en kurs för alla som behöver skapa sina resultat genom andra.

Upplägg
Kursen omfattar 2 halvdagar via videoverktyg med cirka 2 veckor mellan träffarna eller 1 heldag som fysiskt möte. Kursen föregås av en personlig engagemangsledaranalys som tar 2 timmar per person som kursledaren går igenom individuellt med alla deltagare. Vi arbetar med teori och erfarenhetsutbyte i plenum och praktiska övningar i grupper om tre.

Innehåll
Kursen innehåller bl a beteendekunskap, kommunikation, storytelling, internt säljarbete, personligt ledarskap och målarbete.

Vem
Anna Pia är utbildare i Engagemangsledarprogrammet, certifierad NLP-tränare, coach och handledare inom ledarskap- och grupp/teamutveckling i företag som önskar skapa en optimal engagemangskultur. Med sin öppna och trygga framtoning och välgrundade inställning till mänsklig utveckling kan du som deltagare känna dig väl omhändertagen och trygg på att du blir sedd och hörd och att det gemensamma målet är i fokus.

När och  var
Kursen kan ges internt i ditt företag, som individuellt coachningsprogram eller samla flera deltagare från olika organisationer. Den uppstår i dialogen med intressenter.

Kontakt
Hör av dig så arbetar vi fram något som gör nytta för dig. Ta kntakt med Anna Pia Hellstedt 0708-946 247 annapia@heartinbusiness.se.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Vilken är din engagemangsledarstil?

Gör en test och få en personlig genomgång av din engagemangsledarstil och möjlighet att se nyanserna och drivkrafterna i ditt personliga ledarskap. Du får också en bild av vilka beteendemönster som hindrar dig från att optimera ditt engagemang.

Syftet är att ge en bild av din engagemangsledarstil, vad hög motivationskvalitet innebär för dig, och hur du kan ta ansvar för ditt engagemang.

I korthet visar analysen;

  • hur dina preferenser i beteende bildar en beteenderiktning
  • hur du bäst löser konflikter med andra
  • vad som hjälper dig att dagligen optimera ditt personliga engagemang
  • hur du hjälper andra att göra detsamma

 

Processen med att belysa en engagemangsledarstil kan också användas till att analysera de grupper du är del av och de team du leder. Teamprofilanalysen ger dig bl. a redskap att förstå samspelet mellan medlemmarna och hur de bäst kan utöva styrkebaserad samverkan.

Du kan beställa analysen utan att gå kursen. Använd formuläret ovan och ange ditt val i meddelandefältet.

Utbildning i engagemangsstyrt ledarskap

När vi väljer att väva in medvetenhet om personliga styrkor och att utgå från att kärnkvaliteter hos individer och grupper bidrar till framgångspotential kan vi utveckla och skapa resultat på ett kreativt, effektivt, lönsamt och mänskligt hållbart sätt.

Engagemangstyrt ledarskap innebär att snabbt etablera ett effektivt och välfungerande engagemang som bygger på individuellt ansvar, tydliga roller och mandat samt vilja till samarbete mot gemensamma mål. Det handlar också om att skapa förutsättningar  och ge näring till självledarskap, självorganisering och nyttjande av den kollektiva intelligensen.  Som styrkebaserad engagemangsledare är den mänskliga processledningen central, där du inte bara har kunskaper inom själva processmetodiken utan också (och kanske främst) hur du framgångsrikt stödjer dina medarbetare att utveckla optimal motivation genom sitt personliga engagemang i processen mot målet.

SE mer om Engagemangsledarprogrammet 

Bedriftskultur-HiB

Lär din grupp tänka team och lösa motsättningar innan de blir konflikter

Analysen av ditt teams engagemangsledarstil lägger en verklighetsförankrat perspektiv till hur ni tillsammans når de gemensamma målen genom att på djupet förstå varandras styrkor och svagheter.

Ange i formuläret ovan om det är det du är intresserad av.