Föredrag kort så etablerar

"Så får du bättre resultat med engagerade medarbetare."

Vad är optimalt engagemang?
När vi är optimalt engagerade upplever vi det vi gör meningsfullt samtidigt som vi tar vara på vårt välmående. Optimalt engagerade medarbetare känner ägarskap till sitt arbete, ser helhetligt på uppgifterna och knyter ihop olika perspektiv och behov för att skapa bättre lösningar. Graden av engagemang visar helt enkelt vilken attityd vi har till vårt arbete.

Här kan du beställa vårt White Paper