Business Solutions

Modul 3
Hur etablerar du
optimalt engagemang i din grupp?

Optimalt engagemang och team.

Syftet med den här 2-dagarsutbildningen är att träna aktivt på engagemangsledning i en grupp eller team. Fokus ligger på att utveckla förståelsen av vad som ger psykologisk trygghet och optimalt engagemang i grupper för att skapa synergi, bättre resultat och arbetsglädje i samarbete.

Vi arbetar vidare med förståelsen av Självbestämmandeprocessen och ramverktyget FFF, "Format för förändring" (se modul 1)  för att stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på teammedlemmarnas positiva intentioner och styrkor.

Att leda grupputvecklingen med fokus på den kollektiva intelligensen.

Teambyggande som baseras på coachverktyg från NLP och engagemangsledning baserad på Självbestämmandeteorin ger oss grundförutsättningar för att lösa utmanande situationer som är kopplade till både individens, gruppens och organisationens intentioner. Det skapar de viktiga förutsättningarna för positiv och konstruktiv förändring med fokus på den kollektiva intelligensen och kollektiva positiva intentioner.

Optimalt engagemang  utvecklas genom att våra grundläggande psykologiska behov är aktiverade på olika sätt. Dessa behov ligger till grund för  förutsättningar för kreativitet, effektivitet och uthållighet.

Med "Format för förändring" som är vårt ramverk för processutveckling, kan du skapa trygghet i utvecklingen av alla typer av aktuella teman i alla typer av grupper.  I denna modul tränar vi på hur du kan ge gruppmedlemmarna möjlighet att aktivera autonomi-, kompetens-och tillhörighetsbehoven samtidigt som du bidrar till konstruktiv förändring i viktiga teman.

Vi jobbar med systemisk grupputveckling baserat på 4 huvudindelningar på preferenser i beteende.

Effektiva Team Platina se

De fyra huvudområdena för olika beteendestilar.

 

 Du får träning i att;

  • utveckla optimalt engagemang för att skapa synergi, bättre resultat och arbetsglädje i samarbete
  • använda egna och andras framgångar som källa till kraft och inspiration i gruppens utmaningar
  • stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på teammedlemmarnas positiva intentioner och styrkor.

Affärsnyttan.

Det optimala engagemanget i en grupp blomstrar när alla tar ansvar för att aktivt förhålla sig till det som är viktigt och rätt att göra för att lyckas, bidra med det man kan för att göra positiv skillnad och locka fram det bästa i sig själv och andra. Nyttan kommer till uttryck i kreativitet, effektivitet och uthållighet i samarbetssituationer genom konkreta och vardagsnära utforskningar genom de processverktyg som ingår. Dessa ger dig som engagemangsledare bättre förutsättningar att lyckas med att få rätt resultat, högre grad av arbetsglädje i gruppen genom vidgade vyer och förbättringspotential baserat på optimalt engagemang.

NLP

Kommunikations- och lärandemodellen vi använder kallas NLP och det är grundträningen i vår konkreta ledarträning. NLP är en kommunikations- och lärandemodell som handlar om att få ut mer av det du önskar dig genom att bli bättre på att kommunicera, leda och lära.

Genom vårt sammanhängande ledarutvecklingsprogram "Styrkebaserad processledning med NLP" har du möjlighet att få motsvarande internationell certifiering som NLP utövare (practitioner). I programmet får du konkret ledarskapsträning i att ta ansvar för eget engagemang och stödja andra att göra detsamma.

Aktuella datum:


Plats:
Mosebacke Torg 4, Stockholm
Datum:
7-8 maj 2020
Kostnad: 12950 kr ex moms

Modul 3 ingår i BASprogrammets 3 moduler.  Läs mer här.

Kursupplägg

  • 2 dagars ledarträning
  • Konkret träning i att etablera optimalt engagemang i grupper
  • Teori varvas med praktik
  • Utbildningsmaterial i form av kurshäfte och digitala dokument.
  • Nätverkande med andra.
  • Lunch ,kaffe, te, snacks och förfriskningar.