Engagemangsledarskap
är att ta ansvar för
eget engagemang
och hjälp andra att
göra detsamma!

Heart in business engagemangsledarträning

ATT LEDA ENGAGEMANG

är

Interaction Consulting Groups
öppna utbildning i engagemangsstyrt ledarskap

Att leda engagemang - konsten att locka fram det bästa i dig själv och andra

 

Önskar du vara en ledare som skapar en miljö där medarbetarna trivs i sitt jobb och engagerar sig helhjärtat? En ledare som underlättar så att andra kan jobba kreativt, effektivt och uthålligt?

Vill du göra mer ut av ditt ledarskap?

Önskar du vara bättre rustad att utveckla de personliga drivkrafterna så att det resulterar i både relevanta resultat och arbetsglädje?

Då är detta ledarskapsseminarium för dig.

Vad får du på seminariet?

På denna dag får du möjlighet att nätverka och lära om hur engagemang aktiveras genom både teori och praktisk träning. Du får en metod som du kan använda direkt i din egen utveckling och för att leda andra.

Träningen hjälper dig att;

 • skapar förutsättningar för engagemang i vardagen
 • skiljer på olika typer av engagemang
 • använder egna positiva erfarenheter med engagemang som källa till kraft- och idéer
 • utforska ambivalens och motstånd
 • organisera och leda engagemangsdialoger

Kort sagt – du undersöker på vilket sätt du aktiverar ditt helhjärtade engagemang och hur du kan använda den insikten till att hjälpa andra att göra detsamma.

Träning i engagemangsstyrt ledarskap

Det engagemangsstyrda ledarskapet handlar om att låta engagemanget styra - inte att styra engagemanget. Det handlar om att kombinera riktning och fokus för verksamheten med uppmuntring och näring till motivationskvalitet hos alla medarbetare.

I träningen utgår vi från den evidensbaserade motivationsforskningen, Självbestämmandeteorin, SDT, av Edward L Deci och Richard Ryan och deras intressanta koppling mellan medarbetares motivationskvalitet och åstadkomna verksamhetsresultat. Forskningen som pågått i mer än 40 år, över store delar av världen, har bevis på att ledare uppnår betydliga mervärden, såsom;

 • ökad omsättning
 • starkare lojalitet till företaget
 • mindre emotionell utmattning
 • bättre prestationer
 • starkare åtagande till värderingar och riktlinjer
 • m fl – så våra white paper ”Så får du bättre resultat och arbetsglädje”

genom att skapa förutsättningar för sina medarbetare att förhålla sig aktivt till sin motivationskvalitet.

SDT som teori beskriver i detalj hur kvaliteten på vår motivation påverkar våra resultat, prestationer och välmående. För att förstå den behöver vi ha den med oss i vardagen och få den under huden som ledare.

För att aktivera rätt sorts engagemang behöver vi ta hänsyn till tre grundläggande psykologiska behov; självbestämmande, tillhörighet och kompetens och tänka igenom varför och hur vi ska engagera oss och hur vi kan förena våra egna psykologiska behov med andras och göra positiv skillnad.

Seminarieledarna Anna Pia Hellstedt och Peder Wroldsen arbetar utifrån en blandning av kommunikations- och lärandemodellen NLP, motivationsforskningen inom SDT och flera andra viktiga forskningsfält inom engagemangsutveckling. De har mer än 20 års erfarenhet med ledarutveckling och utbildning som de generöst delar med sig av.

Vad säger våra kunder?
«Att lära om helhjärtat engagemang har givit mig flera strängar att spela på i mitt jobb som ledare. Utbildningen har en bra balans mellan teori och praktiska övningar i små grupper och kursledarna har en noggrann och «coachande» förhållningssätt till ämnet. Jag har också fått mycket bra frågor som jag kan ställa mig själv om vad behöver läggas tillrätta för att jag ska engagera mig helhjärtat i svåra arbetsuppgifter. Nu, bara några få dagar efter kursen, är jag redan ordentligt igång med att använda det jag har lärt.» Anne-Lise Katle, Projectchef, Atkins Norge AS

«Dagen med engagemangsledarskap upplevde jag som väldigt nyttig. Både för mig som ledare och personligt. Att få större förståelse för vad som ligger bakom ett bra, eller mindre bra engagemang gav ny insikt. Det gör att jag själv kan identifiera vad som ska till. Det gör också att jag kan hjälpa medarbetare med att ta ansvar för eget engagemang, och vad jag som ledare kan göra för att skapa förutsättningar för det. Kursledarna är duktiga och bjuder på sig själva. Storleken på gruppen gjorde att det blev en trygg inramning och alla fick möjlighet att prata med alla, något som gav en bra dynamik i lärandet.» Line Vrenne, tillf. avdelningsledare, Sykehuspartner.

Plats: Mosebacke Torg 4, Stockholm.
Datum och tid: 4 februari kl 8.30 – 17.00.
Pris: 7.900 kr ex moms.

Lunch och kursmaterial samt en timmes personlig uppföljande coachning ingår.

Anmäl via formuläret nedan. Glöm inte att ange din fakturadress om du vill säkra en plats. Max antal 9 personer.

 

ANMÄLAN TILL KURSEN
Gör din anmälan här eller sänd oss ett meddelande med frågor eller intresseanmälan för företagsintern utbildning.

Vi kan också leda introducerande webbinarium på ditt företag.

Ta direktkontakt med Anna Pia Hellstedt telefon 0708-946 247.

Max 9 deltagare - först till kvarn.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.