Engagemangsledarskap
får fram mening och glädje. Det ger resultat!

Att leda engagemang - konsten att locka fram det bästa i dig själv och andra

 

Önskar du vara en ledare som skapar en miljö där medarbetarna trivs i sitt jobb och engagerar sig helhjärtat? En ledare som underlättar så att andra kan jobba kreativt, effektivt och uthålligt?

Vill du göra mer ut av ditt ledarskap?

Önskar du vara bättre rustad att utveckla de personliga drivkrafterna så att det resulterar i både relevanta resultat och arbetsglädje?

Då är ledarträning i engagemangsstyrt ledarskap för dig.

I vår modulbaserade ledarskapsutbildning får du möjlighet att nätverka och lära om hur engagemang aktiveras genom både teori och praktisk träning. Du får metoder och framgångsnycklar som du kan använda direkt i din egen utveckling och för att leda andra.

Träningen hjälper dig att;

 • skapar förutsättningar för engagemang i vardagen
 • skilja på olika typer av engagemang
 • använda egna positiva erfarenheter med engagemang som källa till kraft- och idéer
 • utforska ambivalens och motstånd för att bättre förstå flera aspekter av engagemangsutveckling
 • organisera och leda engagemangsdialoger
 • m .m

Kort sagt – du undersöker på vilket sätt du aktiverar ditt helhjärtade engagemang och hur du kan använda den insikten till att hjälpa andra att göra detsamma.

Träning i engagemangsstyrt ledarskap

Det engagemangsstyrda ledarskapet handlar om att låta engagemanget styra - inte att styra engagemanget. Det handlar om att kombinera riktning och fokus för verksamheten med uppmuntring och näring till hög motivationskvalitet hos alla medarbetare.

I träningen utgår vi från den evidensbaserade motivationsforskningen, Självbestämmandeteorin, SDT, av Edward L Deci och Richard Ryan och deras intressanta koppling mellan medarbetares motivationskvalitet och åstadkomna verksamhetsresultat. Forskningen som pågått i mer än 40 år, över store delar av världen, har bevis på att ledare uppnår betydliga mervärden, såsom;

 • ökad omsättning
 • starkare lojalitet till företaget
 • mindre emotionell utmattning
 • bättre prestationer
 • starkare åtagande till värderingar och riktlinjer

genom att skapa förutsättningar för sina medarbetare att förhålla sig aktivt till sin motivationskvalitet.

SDT som teori beskriver i detalj hur kvaliteten på vår motivation påverkar våra resultat, prestationer och välmående. För att förstå den behöver vi ha den med oss i vardagen och få den under huden som ledare.

För att aktivera rätt sorts engagemang behöver vi ta hänsyn till tre grundläggande psykologiska behov; autonomi, tillhörighet och kompetens och tänka igenom varför och hur vi ska engagera oss och hur vi kan förena våra egna psykologiska behov med andras och göra positiv skillnad.

Se beskrivning av hela programmet HÄR

Seminarieledarna Anna Pia Hellstedt och Peder Wroldsen arbetar utifrån en blandning av kommunikations- och lärandemodellen NLP, motivationsforskningen inom SDT och flera andra viktiga forskningsfält inom engagemangsutveckling. De har tillsammans 50  års erfarenhet med ledarutveckling och utbildning som de generöst delar med sig av.

 

 

Heart in Business' öppna engagemangsledarträning

Vår introduktionskurs Engagemang & självledarskap är fristående och den första modulen av 3 i Engagemangsledarprogrammets basnivå.

Vi kan också leda digitalt föredrag på ditt företag.

Ta direktkontakt med Anna Pia Hellstedt telefon 0708-946 247.