Vad är optimalt engagemang?
När vi är optimalt engagerade upplever vi det vi gör meningsfullt samtidigt som vi tar vara på vårt välmående. Optimalt engagerade medarbetare känner ägarskap till sitt arbete, ser helhetligt på uppgifterna och knyter ihop olika perspektiv och behov för att skapa bättre lösningar. Engagemanget visar helt enkelt vilken attityd vi har till vårt arbete.

Var kommer optimalt engagemang från?
Vi blir optimalt engagerad när vi leder oss själv i enlighet med våra grundläggande psykologiska behov. Enligt Självbestämmandeteorin, SDT, som är utvecklad av Edward L. Deci och Richard Ryan, är dessa behov –självständighet, kompetens och tillhörighet. 

Vad leder optimalt engagemang till?
När vi är optimalt engagerade aktiveras vår kreativitet, effektivitet och uthållighet. Kreativitet handlar om att kombinera olika delar på nya sätt för att uppnå ett resultat. Effektivitet handlar om att reducera eller ta bort delar utan att den önskade effekten försvinner. Uthållighet betyder att vi kan förhålla oss aktivt till hinder lära av våra erfarenheter och justera vårt sätt att förhålla oss. Som ett resultat av dessa färdigheter blir vi mer robusta och nöjda med vår arbetssituation eftersom vi aktiverar våra grundläggande psykologiska behov.

Det optimala engagemanget kräver inte en optimal situation men ger det bästa försvaret mot att bränna ut sig i situationer som inte fungerar optimalt. Optimalt är inte detsamma som maximalt – allt är inte perfekt i en optimal situation ej heller i det optimala engagemanget.  Att engagera sig optimalt handlar inte alls om att låta som om allt är bra i en situation eller att stanna kvar i den när vi har bättre alternativ. Att engagera sig optimalt handlar om att göra det bästa ut av situationen så länge vi väljer att vara i den och att leda sig själv i enlighet med det vi menar är viktigt och rätt.

Hur aktiveras optimalt engagemang?
Att aktivera det optimala engagemanget i en organisation startar med att förklara vad optimalt engagemang är, vad det utvecklas från och vad det leder till. Det aktiveras bäst genom att medarbetarna får stöd i att ta ansvar för eget engagemang och medvetet välja riktning, vad de ska fokusera på och hur självledarskapet leder till beslut som är i linje med vald riktning och prioritering.

Det vi vet genom forskningen är att när medarbetare får uppmuntring och näring till sitt optimala engagemang, skapar vi rum för gott självledarskap. Genom kontinuerlig reflektion och dialog och modeller som inbegriper nyttiga frågor och aktivt lyssnande skapas de bästa förutsättningarna.

Plattformen för att skapa optimalt engagemang är att kontinuerligt aktivera de tre grundläggande psykologiska behoven genom att fokusera på möjligheterna och utmaningarna med att ta ansvar för;

  • att leda oss själv utifrån det vi menar är viktigt och rätt att göra för att lyckas. (Självständighet)
  • att använda det vi kan och lära det vi behöver, för att göra positiv skillnad. (Kompetens)
  • att delta i sammanhang där vi ser varandra och lockar fram det bästa hos varandra. (Tillhörighet)

När vi bearbetar dessa tre aspekter i vårt arbete får vi bättre förutsättningar för att leda oss själva och andra så att vi både tar vara på oss själv och organisationen vi arbetar i. När vi är många som jobbar utifrån optimalt engagemang bildas en framgångskultur med psykologiskt och ekonomiskt överskott som följd.

Få vårt White paper med fördjupning här.

Få en egen engagemangscoach!

Vill du diskutera hur du kan ändra din ledarstil och få stöd i din egen engagemangsutveckling.

 

Boka en tid här för ett förutsättningslöst första samtal.

 

Utveckling för din ledningsgrupp!

Vill ni arbeta utifrån validerad forskning och utveckla optimalt engagemang i din ledningsgrupp.

Ta kontakt så hjälper vi er med mätningar och åtgärder!