remsa-gra
Ny Logo IACG hvit bakgrunn

Vi hjälper gärna dig i rollen som ägare och/eller VD.

Öka engagemanget genom att använda den kollektiv intelligensen i era möten!

Mötesformen som bäst gör detta möjligt heter Open Space Technology. Det är antagligen den enklaste och mest effektiva mötesformen som finns idag, om man vill ta vara på mångfald, engagemang och nytänkande, - då man har begränsad tid till sitt förfogande.

Denna typ av möte utgår ifrån att människor är intelligenta och kreativa varelser som söker inflytande, tillhörighet och utveckling i livet. Resultatet blir att det personliga engagemanget och initiativkraften får utrymme att växa, förtydligas och delas med andra.

Open Space mötet

Det som framförallt gav upphov till Open Space formatet var insikten att det ofta är kaffepausen, som konferensdeltagaren värdesätter mest. Det är då man möts och pratar om det som verkligen engagerar. Drivkraften är deltagarens egna engagemang och initiativförmåga. Med utgångspunkt i ett aktuellt och överordnat tema  formulerar och organiserar deltagarna själva mötets agenda.

 

 

motivational leadership, coaching or business concept - empower,

Få en egen coach!

När du upplever en komplex vardag och behöver få lufta dina tankar och känslor med en neutral part. Syftet är att ge dig fler valmöjligheter i situationer där du blir begränsad av antingen överbelastning av olika input eller när du får problem p g a ambivalens av något slag.

Eller - du vill helt enkelt finna vägarna till din nästa nivå.

Kontakta coachen här

 

Effektiva Team Platina se

Utveckla ledningen som team!

Vi kan hjälpa er med att skapa helhjärtade handlingsplaner som förtydligar gruppmedlemmarnas personliga engagemang i relation till engagemanget för affärsidé och företagsmål.

Kontakta oss  för vidare samtal.

Lär din grupp tänka team.

För att skapa motivation för ett fungerande samarbete bland medlemmarna i en avdelning behövs tid och utrymme för en förändringsprocess. Processen innebär att man går från att vara och agera som separata individer som gör sitt eget jobb, till att alla ansvarar för att avdelningsmålen skall kunna nås. Insikten att alla påverkas när det är någon som inte klarar sina uppgifter är grundläggande, och då behöver alla förstå sin del av helheten.

Vi agerar som coachande processledare. Vi berättar inte för er vad ni ska göra. Vi ställer frågorna som ska aktivera er egen tanke- och utvecklingsprocess.  vilar på en idé om att en ledares uppgift handlar inte bara om att skapa och vara tydlig med riktning och fokus för projektet eller verksamheten. Det är lika viktigt, för att en grupp skall kunna prestera bra tillsammans och skapa högkvalitativa resultat, att den är hållbar på så sätt att den har tid och utrymme för omsorg och näring till självmotivation.

Vårt processarbete är en verklighetsförankrad grupputvecklingsprocess och vi är inställda på att göra det så intressant som möjligt.

Gör en beteendestilsanalys och lös era konflikter eller samarbetsutmaningar!

Vårt diagnos- och dialogverktyg  hämtas från grundstrukturen i de flesta 360 graders profilanalyser som finns på marknaden.  Just den profilanalys vi valt att använda som modell kallas ”The Platinum Rule” eller kort och gott Platinaregeln. Platinaregeln bygger på idén om att vi är inte vårt beteende. Vi kan ändra beteende. Men de flesta är bara villiga till det om det kan ge minst lika bra, eller bättre resultat om vi ändrar vårt beteende. Det blir lättare när vi får kunskap om vilka behov som är kopplade till vissa generella beteendemönster.

Vi människor har tre grundläggande psykologiska behov för att bli genuint motiverade. Alla dessa behov finns representerade i vårt DNA, men vi tenderar att låta ett eller två av dem vara dominerande och därför ligger de i förgrunden och visas genom vårt beteendemönster. Utveckling handlar därför om att se potentialen att utveckla de behov som ligger mer i bakgrunden.