En ELSA workshop är en proaktiv och interaktiv gruppövning där ni skapar en oanad men stärkande engagemangseffekt. ELSA är en akrononym för EngagemangLedarStilsAnalys som ger er kunskap om gruppens olika individers sätt att engageras helhjärtat. Den ger klarhet i de förutsättningar som krävs för att det mellanmänskliga stödsystemet skall aktiveras och ni får ökad möjlighet att lyckas som team.

Ta kontakt så pratar vi igenom er situation.

Vilken är din engagemangsledarstil?

Få en personlig genomgång av din engagemangsledarstil och möjlighet att bättre förstå och se nyanserna och drivkrafterna i ditt personliga ledarskap. Du får också en bild av vilka beteendemönster som hindrar dig från att optimera ditt engagemang.

Syftet är att ge en bild av din engagemangsledarstil, vad hög motivationskvalitet innebär för dig och hur du kan göra ditt engagemang mera hållbart.

I korthet visar analysen;

  • vilken engagemangsledarstil du omedvetet använder
  • hur dina preferenser i beteende bildar en beteenderiktning
  • hur du bäst löser konflikter med andra
  • vad som hjälper dig att dagligen optimera ditt personliga engagemang
  • hur du hjälper andra att göra detsamma

Processen med att belysa en engagemangsledarstil kan också användas till att analysera de grupper du är del av och de team du leder. Teamprofilanalysen ger dig bl. a redskap att förstå samspelet mellan medlemmarna och hur de bäst kan utöva styrkebaserad samverkan.

Jag heter Anna Pia Hellstedt och jag har arbetat som ledarskapscoach med fokus på engagemangsutveckling i drygt 20 år.

Jag hjälper dig att förstå mer om engagemangsstyrt ledarskap och dess möjligheter och utmaningar. I samband med analysen arbetar vi fram en handlingsplan. Den kan du använda för både din egen utveckling och för utvecklingen i din grupp och hela företag.

Tveka inte att ta kontakt för frågor eller önskan om vägledning via min bokningssida. Du får ett första förutsättningsslöst samtal om dina behov helt utan kostnad.

Förstå din ELSA