Engagemangsledarprogrammet

 

 

 

Behärska styrkebaserade förhållningssätt och skapa lönsamt engagemang.

Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med engagemangsperspektiv i både sak- och relationsorientering inbakade i pedagogiken. Du får också verktygen för att leda styrkebaserat vilket i grunden handlar om medvetenhet om att

"ingen kan allt , men alla kan något"

När vi väljer att väva in medvetenhet om personliga styrkor och att utgå från att kärnkvaliteter hos individer och grupper bidrar till framgångspotential kan vi utveckla och skapa resultat på ett kreativt, effektivt, lönsamt och mänskligt hållbart sätt.

Framgångsrik processledning innebär att snabbt etablera ett effektivt och välfungerande samarbete mot tydliga mål, ansvar, roller och mandat. Det handlar också om att skapa förutsättningar för engagemang och ge näring till självledarskap och självorganisering.  Som styrkebaserad och coachande processledare lägger vi till att du, inte bara har kunskaper inom själva processmetodiken utan också (och kanske främst) hur du framgångsrikt stödjer dina medarbetare att utveckla optimal motivation genom sitt personliga engagemang i processen mot målet. I den här utbildningen får du båda delarna;

 1. kunskaper och modeller för att bättre förstå vilka faser som bygger upp kreativa, effektiva och sund mänskligt hållbara utvecklingsprocesser
 2. träning och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och din kommunikation för att leda och utveckla engagemangsprocessen i din grupp/team.

Vi arbetar hands-on med dina egna "case" under utbildningen, så att verktygen blir tillämpbara för dig i praktiken direkt.

 

Upplägg

Utbildningen är en processledarutbildning i pedagogik och motivationspsykologi med fokus på att leda utvecklingsprocessen för ledare och medarbetare i en organisation. Omfånget är 18 dagar fördelat på 6 moduler.

De tre första introducerande modulerna kan tas fristående i BAS-programmet. Du tränar på att utveckla ditt självledarskap (modul 1), ditt teamledarskap (modul 2) och skapa förutsättningar för optimalt engagemang och lönsam kommunikation i alla typer av processer (modul 3).

Processverktygen kan användas på individ-, grupp,- och verksamhetsutveckling. Målgruppen är konsulter, coacher, handledare, rådgivare, chefer och ledare.

Kompetensutveckling i styrkebaserad coachande processledning med NLP är effektivt för att lyckas med såväl individ-, team-, projekt, linje och verksamhetsutveckling.

Deltagarna har efter genomförd utbildning tränat sig inom följande områden:

 

 • att arbeta med tekniker för filtrering, sortering, reflektion och konstruktiv förändring genom olika processformer.
 • att göra bedömning av utvecklingsbehov utifrån en helhetssyn.
 • att föra styrkebaserade utvecklingsprocesser framåt mot en upplevelse av framgång, där kärnkvaliteter har en central plats.


Certifiering

I vår utbildning i styrkebaserad processledning med NLP (Nevrolingvistisk programmering) kan du få en certifiering som NLP utövare.  NLP är en pedagogisk kommunikations- och lärandemodell som framförallt är känd för sin effektivitet i måluppfyllelse och varaktig förändring av oönskade beteenden. Och det är många fler nyttiga områden som den ramar in.

NLP som ledarskapsmodell fokuserar på att skapa förutsättningar för kongruens som också kan kallas för helhjärtat eller optimalt engagemang. Pedagogiken lägger tungvikt på att det inte räcker med att vara duktig på att sätta mål – det handlar om att medvetandegöra bevekelsegrunden för att nå målen och att kunna ta ställning till dem med ett personligt engagemang. För att vara framgångsrik i att skapa hållbar prestationskultur är det nödvändigt att förstå vad motivationsforskningen visat under 40 år.

Engagemangsledarskap är central i ledarträningen eftersom  förståelsen för hur ledaren kan bidra till medarbetarnas förmåga att skapa sitt eget optimala engagemang hjälper att motverka sub-optimering, som undergräver möjligheten att skapa varaktig framgång.

Hur vi genomför träningen i programmet

Alla moduler byggs upp av träning i grupper om tre. Triaderna består av tre olika roller kallat vägledare, vägsökare och observatör. Erfarenheten från dessa roller reflekteras kontinuerligt i plenum och tid ges till egen reflektion och anteckningar för den egna utvecklingsprocessen. Varje morgon samlas allas status in genom en incheckningsprocess. Här fångas lärandebehovet upp och tid ges för svar på frågor som kan ha uppstått från tidigare övningar.

 

Moduler - översikt


BASprogrammet är möjligt att ta i vilken ordning du önskar med den obligatoriska introduktionskursen på en dag som start.

 


MODUL 1
2 dagar

Fokusområde:
- Optimalt engagemang och självledarskap

Läs mer om modul 1.

Läs mer om introduktionskursen, en dag


MODUL 2
2+1 dagar

Fokusområde:
- Lönsam kommunikation med ramverk för effektivt tänkande.

MODUL 3
2 dagar

Fokusområde :
- Optimalt engagemang i team.
Läs mer.


 

 

 


FÖRDJUPNINGSPROGRAM våren 2020


MODUL 4
Datum: 3 dagar

Fokusområde:
Konkretisering och precisering med hjälp av språket

 


MODUL 5
Datum: 3 dagar

Fokusområde:
–Transformations- och förändringsformaten i NLP.
Att leda trots starka känslor


Modul 6
Datum:  2+2 dagar

Fokusområde:
–Transformations- och förändringsformaten i NLP.
Modellering, redefinering och storytelling.

 

 

 

PROGRAM

UPPLÄGG:

 

 • 17+1 dagars ledarträning fördelat på 2 delar;
  • DEL 1 BASPROGRAM; 8 dagar fördelat på 4 fristående kursmoduler.
  • DEL 2 FÖRDJUPNINGSPROGRAM; 10 dagar fördelat på 3 sammanhängande kursmoduler.
 • Kursmaterial och webbövningar
 • Coachbuddy
 • Lunch, kaffe, te, snacks ingår.
 • Nätverkande med andra ledare som vill mer
 • Certifiering i processledning med NLP efter fullfört program och godkänt prov.

PRISER ex moms:

 • Hela BAS-programmet, 8 dgr, (3 moduler): 44.400 kr
  • Fristående 2 dagars kursmoduler i BAS programmet: 12.950 kr ex moms
  • Fristående 3 dagars kursmoduler i BAS programmet: 16.500 kr ex moms
   • 2000 kr personlig profilanalysgenomgång tillkommer modul 1, 3 dagar.
 • Hela FÖRDJUPNINGS-programmet, 10 dagar (3 moduler): 53.000 kr

  • certifieringsavgift tillkommer med 4.900 kr
 • Hela ENGAGEMANGSLEDAR-programmet, 18 dgr (6 moduler): 89.900 kr

 

 

Vad är NLP?

NLP är en internationell kommunikations- och lärandemodell som fokuserar på att stödja människors subjektiva processer när vi vill öka vår personliga effektivitet. Det handlar om att förstå hur sinnena och språket spelar en avgörande roll i hur vi leder oss själva i olika situationer. Vi har alla mönster i vårt beteende och de är automatiserade, men det betyder inte att de kan ändras. I NLP står N för neuro (sinnena) L för Lingvistik (språket) och P för programmering. När vi har ett automatiserat mönster är det som en programmering i vår mentala databas. När vi önskar förändring handlar det oftast om att se över något som är automatiserat och därmed omedvetet. Vi tänker inte på vad vi gör när vi kör bil, eftersom det har blivit automatiserat. Men en gång lärde vi oss hur det gick till. På samma sätt är det med våra beteendemönster. Både de önskade och de oönskade.

Rent subjektivt kan framgång beskrivas som ”hur man använder kropp, sinne och språk för att lösa en uppgift” och det faktum att vi människor är ganska lika med tanke på hur kropp, sinne och språk samspelar, ger det oss en bra plattform för att lära av varandra. Det nevrolingvistiska i NLP handlar just om sammanhanget mellan kropp, sinne och språk.

ANMÄL DIG HÄR.
Ta gärna kontakt om du har frågor och vill anmäla ditt intresse.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.