Engagemangsledarprogrammet

Bli en ledare som fokuserar på
att ta fram det bästa i sig själv och andra.
Det är snabbaste vägen att uppnå de håriga målen!

 

 

 

Behärska styrkebaserade förhållningssätt med engagemangstyrt ledarskap.

Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med engagemangsperspektiv i både sak- och relationsorientering inbakade i pedagogiken. Du får också verktygen för att leda styrkebaserat vilket i grunden handlar om medvetenhet om att

"ingen kan allt , men alla kan något"

När vi väljer att väva in medvetenhet om personliga styrkor och att utgå från att kärnkvaliteter hos individer och grupper bidrar till framgångspotential kan vi utveckla och skapa resultat på ett kreativt, effektivt, lönsamt och mänskligt hållbart sätt.

Engagemangstyrt ledarskap innebär att snabbt etablera ett effektivt och välfungerande engagemang som bygger på individuellt ansvar, tydliga roller och mandat samt vilja till samarbete mot gemensamma mål. Det handlar också om att skapa förutsättningar  och ge näring till självledarskap, självorganisering och nyttjande av den kollektiva intelligensen.  Som styrkebaserad engagemangsledare är den mänskliga processledningen central, där du inte bara har kunskaper inom själva processmetodiken utan också (och kanske främst) hur du framgångsrikt stödjer dina medarbetare att utveckla optimal motivation genom sitt personliga engagemang i processen mot målet.

I den här utbildningen får du båda delarna;

 1. kunskaper och modeller för att bättre förstå vilka faser som bygger upp kreativa, effektiva och sund mänskligt hållbara utvecklingsprocesser baserat på optimalt engagemang
 2. träning och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och din kommunikation för att leda och utveckla engagemangsprocessen i din grupp/team.

Vi arbetar hands-on med dina egna "case" under utbildningen, så att verktygen blir tillämpbara för dig i praktiken direkt.

Upplägg

Utbildningen är en processledarutbildning i pedagogik och motivationspsykologi med fokus på att leda utvecklingsprocessen för ledare och medarbetare i en organisation. Omfånget är 18 dagar fördelat på 6 moduler. De tre första introducerande modulerna kan tas fristående.

Du tränar på att utveckla ditt självledarskap (modul 1),  skapa förutsättningar för optimalt engagemang och lönsam kommunikation i alla typer av processer (modul 2) och hur du utvecklar ditt teamledarskap (modul 3). I de tre sista modulerna skapar du medvetenhet om hur språket påverkar våra resultat och hur du leder engagemanget framåt genom att förstå hur ord är magiska (modul 4). För att påverka utkomsten i de mänskliga processerna är det viktigt att ha sinnestillstånd som passar med uppgifterna (modul 5) och på vilket sätt berättelser bidrar till att omformulera låsta positioner. Vi knyter ihop säcken genom att reflektera över lärandet och ta fram de mest verkningsfulla framgångsnycklarna i rollen som engagemangsledare (modul 6).

Processverktygen kan användas på individ-, grupp,- och verksamhetsutveckling. Målgruppen är ledare av alla slag men konsulter, coacher, handledare och rådgivare har också nytta av resultaten i programmet.

Kompetensutveckling i engagemangstyrt ledarskap är effektivt för att lyckas med såväl individ-, team-, projekt, linje och verksamhetsutveckling.

Deltagarna har efter genomförd utbildning tränat sig inom följande områden:

 

 • att arbeta med tekniker för filtrering, sortering, reflektion, redefinering, modellering och konstruktiv förändring genom olika processformer.
 • att göra bedömning av utvecklingsbehov utifrån en helhetssyn.
 • att föra styrkebaserade utvecklingsprocesser från låsning till lösning, baserat på optimalt engagemang för inblandade parter  där kärnkvaliteter har en central plats.

Teoretisk plattform

Utbildning vilar på NLP som är en pedagogisk kommunikations- och lärandemodell som framförallt är känd för sin effektivitet i måluppfyllelse och varaktig förändring av oönskade beteenden.

NLP som ledarskapsmodell fokuserar på att skapa förutsättningar för kongruens som också kan kallas för helhjärtat eller optimalt engagemang. Pedagogiken lägger tungvikt på att det inte räcker med att vara duktig på att sätta mål – det handlar om att medvetandegöra bevekelsegrunden för att nå målen och att kunna ta ställning till dem med ett personligt engagemang. För att vara framgångsrik i att skapa hållbar prestationskultur är det nödvändigt att förstå vad motivationsforskningen visat under 40 år. Därför är den mest kända och mest validerade forskningsteorin inom motivation,  Självbestämmandeteorin, SDT, en lika viktig bas i programmet.

 

Hur vi genomför träningen i programmet

De första tre modulerna bildar basen för träningen. Den kan tas fristående. Hela programmet går över 14 månader.

Vill du veta mer? Ta vår introduktionskurs, 3 tim.

 

Moduler - översikt


 

MODUL 1 Engagemang och självledarskap
3 dagar

Fokusområde:
- Optimalt engagemang och självledarskap

Du får träning i att;

 • utveckla optimalt engagemang för att skapa bättre resultat och arbetsglädje genom självledarskap
 • stimulera och fånga upp resurstänkande med styrkebaserade förhållningssätt
 • fånga upp olika aspekter kring ambivalens och motstånd för att bättre förstå vad som frigör engagemang
 • utveckla relationer med styrkebaserade förhållningssätt

 

 

MODUL 2 Engagemang och kommunikation
3 dagar

Fokusområde:
- Lönsam kommunikation med ramverk för effektivt tänkande.

Du får träning i att;

 • utveckla optimalt engagemang för att skapa bättre resultat och arbetsglädje genom måluppfyllande arbete
 • Dra nytta av tankemodeller som stödjer kommunikation och utövande av engagemangsledarskap
 • stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på berörda personers positiva intentioner och styrkor.

 

MODUL 3 Engagemang och samverkan
3 dagar

Fokusområde:
- Optimalt engagemang i team.

Du får träning i att;

 • utveckla optimalt engagemang i grupper och team för att skapa synergi, bättre resultat och arbetsglädje genom måluppfyllande samarbete
 • Dra nytta av den kollektiva intelligensen och självorganiserande principer
 • stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på teammedlemmarnas positiva intentioner och styrkor.

 

MODUL 4 Engagemang och språk
3 dagar

Fokusområde:
Konkretisering och precisering med hjälp av språket

Du får träning i att;

 • utveckla optimalt engagemang för att skapa bättre rsultat och arbetsglädje genom språkets möjligheter att precisera och öppna upp för möjligheter
 • dra nytta av att medvetandegöra hur språket påverkar våra resultat
 • stimulera och fånga upp språkliga fenomen som frmagångsnycklar i engagemangs-ledarskapet

MODUL 5 Engagemang och våra sinnen
3 dagar

Fokusområde:
–Transformation och förändring.

Du får träning i att;

 • utveckla optimalt engagemang för att skapa bättre resultat och arbetsglädje genom medvetenhet om sinnesstämning och mentala tillstånd i förändring och transformation
 • dra nytta av att medvetandegöra hur personliga tillstånd och tillhörande sinnesstämning påverkar våra resultat
 • stimulera och fånga upp medvetenhet om verklig förändring som framagångsnycklar i engagemangsledarskapet

Modul 6 Engagemang och framgång
3 dagar

Fokusområde:
– Modellering, redefinering och storytelling.

Du får träning i att;

 • utveckla optimalt engagemang för att skapa bättre resultat och arbetsglädje genom medvetenhet om betydelsen av framgång genom redefinering, modellering och storytelling
 • dra nytta av helheten i programmet
 • stimulera och fånga upp framgångsnycklar på vägen vidare

 

 

Upplägg

Programmet går över 14 månader och kan delas upp i två delar.

Vad ingår

 • Kursmaterial, digitalt och analogt
 • Coachbuddy
 • Kaffe, te, snacks, frukt.
 • individuella coachsamtal
 • Beteendeprofilanalys

Kostnad

 • Hela ENGAGEMANGSLEDAR-programmet, 18 dgr (6 moduler): 89.500 kr

Programmet kan tas i 2 delar;

 • Del 1: 9 dagar, (3 moduler): 49.500 kr
 • Del 2: 9 dagar (3 moduler): 49.500 kr
 • Certifieringsavgift tillkommer med 4.900 k

 

Vad är NLP?

NLP är en internationell kommunikations- och lärandemodell som fokuserar på att stödja människors subjektiva processer när vi vill öka vår personliga effektivitet. Det handlar om att förstå hur sinnena och språket spelar en avgörande roll i hur vi leder oss själva i olika situationer. Vi har alla mönster i vårt beteende och de är automatiserade, men det betyder inte att de kan ändras. I NLP står N för neuro (sinnena) L för Lingvistik (språket) och P för programmering. När vi har ett automatiserat mönster är det som en programmering i vår mentala databas. När vi önskar förändring handlar det oftast om att se över något som är automatiserat och därmed omedvetet. Vi tänker inte på vad vi gör när vi kör bil, eftersom det har blivit automatiserat. Men en gång lärde vi oss hur det gick till. På samma sätt är det med våra beteendemönster. Både de önskade och de oönskade.

Rent subjektivt kan framgång beskrivas som ”hur man använder kropp, sinne och språk för att lösa en uppgift” och det faktum att vi människor är ganska lika med tanke på hur kropp, sinne och språk samspelar, ger det oss en bra plattform för att lära av varandra. Det nevrolingvistiska i NLP handlar just om sammanhanget mellan kropp, sinne och språk.

ANMÄL DIG HÄR.
Ta gärna kontakt om du har frågor och vill anmäla ditt intresse.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.