Bli en bättre ledare

 

med engagemangsstyrt ledarskap.

En utbildning som stärker din kompetens
att utveckla helhjärtat engagemang.

Engagemangsledarprogrammet är en ledarskapsutbildning i två delar.

En BAS-del och en FÖRDJUPANDE del.

Utbildningen...

 • ger stöd till alla typer av ledare och chefer att ta vara på och lyfta mänsklig potential.

 • är upplevelsebaserad ledarträning där mjuka värden blir till träffsäkra verktyg för att nå mål.

 • bygger på evidensbaserad motivationsforskning och vilar på 50 års gemensam erfarenhet av ledarstöd hos ledartränarna.

VAD ÄR ENGAGEMANGSSTYRT LEDARSKAP?

Att leda engagemangsstyrt handlar om att låta engagemanget styra - inte att styra engagemanget. ​Det handlar om att bygga bron mellan det som är viktigt för individen och det som är viktigt för verksamheten Det handlar om att ​etablera välfungerande engagemang som bygger på individuellt ansvar, tydliga roller och mandat samt viljan att samarbeta mot gemensamma mål. Det handlar också om att väva in medvetenhet om grundläggande behov för motivation.

Hög motivationskvalitet

För att ha hög kvalitet på vår motivation behöver vi människor ha möjlighet att VÄLJA i linje med vår livssituation, personlighet och egna värderingar. Vi behöver DELA med oss till andra och känna oss trygga med att kunna lyckas eller misslyckas. Vi behöver SKAPA så att vår kreativitet flödar på rätt ställen. Flödar det på fel ställen får vi istället kreativitet som skapar dysfunktionalitet.

Genom att utgå från att styrkor hos individer och grupper har betydelse för resultatet, får vi tillgång på framgångsnycklar i alla arbetsprocesser.

Varför ska du utbilda dig i engagemangsstyrt ledarskap?

Hos dig som engagemangsledare är den mänskliga processledningen central, där du inte bara har kunskaper inom själva processmetodiken utan också (och kanske främst) har kunskaper om hur du framgångsrikt stödjer dina medarbetare att utveckla sitt eget helhjärtade engagemang.

Nedan ser du konsekvenser och erfarenheter som människor från hela världen rapporterar om när de arbetar enligt självbestämmelseteorin, (Self Determination Theory, SDT) vilken är ett av de bärande elementen i våra ledarskapsutbildningar.

GRADEN AV ENGAGEMANG börjar med dig.

Det pratas mer och mer om hur viktigt det är med engagemang – men hur lätt är det att göra rätt? 

Vi ser att många ledare saknar strukturerade sätt att jobba med engagemang som framgångsnyckel och de saknar kunskap om HUR de ska hålla i utvecklingen så att den inte bara ger bättre resultat utan också arbetsglädje.

I vår tredagars grundkurs får du allt du behöver för att på allvar komma igång med ett effektivt engagemangsstyrt ledarskap.

Denna utbildning är annorlunda på många sätt. Vi minimerar föredrag och ser till att alla får möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter av dynamikerna som engagemangsledaren hanterar.

Vi jobbar hands on - direkt in i dina viktigaste hjärtefrågor. För vi vet att du vill vara en bra ledare.

Målgrupp:

Du som är ledare/chef med eller utan personalansvar och som vill

  • ta ditt ledarskap till nästa nivå
  • avsätta tid och fokus för professionell personlig utveckling
  • åstadkomma konstruktiv förändring
  • vara öppen för nya idéer, infallsvinklar och förhållningssätt
  • förbättra kvaliteten på engagemanget hos individer och grupper

Gör en analys

Vi skräddarsyr en handlingsplan med hjäp av en engagemangsledarstilsanalys!

Skaffa dig en engagemangscoach.

Satsa på en hel utbildning i engagemangsstyrt ledarskap.

Vi kan engagemang!

Heart in business ledarträning utförs av certifierade tränare i Interaction Consulting Group.

Vi är specialister på engagemangsledarskap och arbetar utifrån validerad motivationsforskning , SDT - Self Determination Theory och neuro-lingvistisk programmering, NLP genom våra 30+ års erfarenhet av att utbilda i NLP.

Peder Anna Pia

LEDARSKAPSCOACHNING

Är du en ledare som vill mer?
Lär dig vad som gör skillnad!

Vi tränar ledare att lära andra att motivera sig själv. Det sker genom en medvetandeprocess om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det som inte fungerar skapar demotivation – och den fallgropen är det väldigt lätt att falla ned i.

För att du som ledare ska lyckas med att aktivera medarbetarnas hållbara motivation behövs rätt förutsättningar så att flödet i självmotivationen startar.

När du lyckats med det har du personal som engagerar sig personligt och är helhjärtade i sitt självansvar. Och det är drömmen för de flesta ledare.

"När vi leder andra, oavsett i vilken form, finns det några saker som de alltid letar efter. Det är att få svar på vilken attityd vi har gentemot dem. På något sätt vill de få klarhet i det innan de väljer att självmant ta personligt ansvar. "

Anna Pia Hellstedt, erfaren ledarskapscoach ger dig en gratis prova-på coachning i engagemangsstyrt ledarskap via telefon eller digitalt möte där hon svarar på dina frågor och funderingar.

Anna Pia og Robert

FÖRETAGSUPPDRAG

Få full effekt i ditt team.

Utveckla din medvetenhet om egna och andras olika preferenser i beteende

När du drar nytta av individernas talanger i respektive olikt beteende kan du samtidigt lära din grupp att tänka på sig själva som ett team, där huvuddrivkrafterna är potentialen i samarbete  snarare än ensamkörning och konkurrens.

Att tänka att gruppen kan bli ett helhjärtat team när vi vet mer om varandra går helt i linje med motivationsforskningen. Vi har mer än 10 års erfarenhet av att träna ledare i Self-determination theory, SDT och mer än 30 år av certifieringsprogram baserat på NLP.

I våra teamutvecklingsprogram tar vi fasta på det faktum att det inte räcker  att enbart fokusera på att det rekryterats kompetenta medarbetare.

För att deras kompetens ska blomstra måste de också våga och vilja dela med sig, inte bara av sin kompetens utan också om sig själv och sina unika kvaliteter och utmaningar till varandra. När vi delar med oss till varandra - och ärligt och intresserat tar emot av varandra - växer vi. Tillsammans.

Med kunskapen om mellanmänskliga psykologiska behov kan, de ibland överdrivna behoven att ta den individuell äran, bytas ut av det ömsesidiga beroendet av teamets framgång. Där de segrar som firas är teamets och hela organisationens.

Starka team bygger på individernas medvetenhet om olikheterna och dess styrkor, vilket i sin tur bygger organisationens styrka. Där vågar vi be varandra om hjälp och erbjuda vår hjälp, vågar säga ifrån om något skorrar falskt eller bara helt enkelt inte verkar så vettigt.

”Kunskap om olika beteendestilar ger en ökad förståelse för hur vi är olika och hur vi omedvetet väljer att agera. Det gör att vi kan välja mer medvetet och förstå varandra bättre.” Peter Åman, delägare och senior samverkansledare, Waade AB

1) GRATIS e-GUIDE

Få framgång som motiverande ledare

4 delar med 10 min per del.
I denna GRATIS e-GUIDE får du en pedagogisk genomgång av hur du för engagerande motivationssamtal. Se video eller lyssna om podcast.

2) WEBB- utbildning

"Lär dig leda effektiva motivationssamtal"

Webb-utbildning: 3 moduler online, 3 veckor
Lär dig vårt supereffektiva process- och coachningsverktyg med pedagogiskt upplagda utvecklingssteg med övningar direkt på skärmen. 3 moduler och 3 veckor med personlig vägledning.

 

3) Öppen ledarträning

Bli en bättre motiverande ledare

3 dagars utbildning.        Grundkurs i coachande processledarskap
Du lär dig vårt effektiva processverktyg FFF och tränar på de viktigaste förhållningssätten för att aktivera optimal motivation. Detta stärker din kompetens i motiverande ledarskap och ger dig startkablarna till ett effektivt coachande ledarskap!

 

4) Öppen certifierings-utbildning

Coachande process-ledning med NLP

15 dagar, 5 moduler, 6 mån
Motsvarande internationell certifiering NLP practitioner.
Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med både sak- och relationsperspektiv inbakade i pedagogiken.