bättre resultat, effektiv samverkan och mer arbetsglädje

med engagemangsledarskap.

 

 

 

 

 

 

Heart in business är Interaction Consulting Groups
öppna ledarträningsprogram.

Vi är specialister på att leda engagemang.


Bli en medveten engagemangsledare.

Våra ledarskapskurser och utbildningsprogram utvecklar ledare att ta proaktivt ansvar för eget engagemang och hjälpa andra att göra detsamma. Läs mer här.

Möt oss på vår öppna ledarskapsdag;

LEDARSKAPSKURS, 1 DAG

Att leda engagemang

Är du ledare och vill öka medarbetarengagemanget men undrar hur du ska starta eller  effektivt få med dig de andra på dina tankar?

  • Har du en eller flera medarbetare som gärna undviker självständiga beslut för att förena sina egna mål med företagets mål?
  • Har teamandan mer att önska?
  • Har du obesvarade frågor som tar din energi
  • Vill du skapa förutsättningar för individer och grupper att göra positiv skillnad?
  • Och inte minst – funderar du på hur du ska få med dig de andra på allt detta?

Alla dessa frågor är relevanta för de flesta ledare. Vi i Interaction Consulting Group har lång erfarenhet av dessa frågeställningar. Vi designar, utvecklar och faciliterar ledarträning som ger både bättre  resultat och mer arbetsglädje för alla inblandade.

I det öppna ledarskapsprogrammet Heart in business ger vi professionell engagemangsledarträning. Vi känner till fallgroparna och vi hjälper dig och dina kollegor att leda engagemanget till nya önskade nivåer.

Ta reda på hur vi arbetar genom att delta på en öppen ledarträning på 1 dag som heter "Att leda engagemang". Den investeringen ger dig hands-on coachning och tillgång på ett av de viktigaste verktygen som du behöver för att förstå helhetsbilden och snabbt komma igång utveckla ditt engagemangsledarskap

I varje grupp är det max 9 deltagare för att säkra att du får den hjälp du behöver. Ett personligt uppföljningssamtal per telefon ingår där vi ser närmare på aktuella frågeställningar kring engagemangsledarskapet i din vardag.

 

Med oss får du möjlighet till tydlig, engagerande och resultatgivande engagemangsledarträning.

AKTUELLA DATUM 2020:

Boka vårt INSPIRATIONSFÖREDRAG

Det pratas mer och mer om hur viktigt det är med engagemang – men hur lätt är det att göra rätt? Vi ser att många ledare saknar strukturerade sätt att jobba med engagemang som framgångsnyckel och de saknar kunskap om HUR de ska hålla i utvecklingen så att den inte bara ger bättre resultat utan också arbetsglädje.

AKTUELLT

  • VILL DU PRATA LEDARTRÄNING?
  • VILL DU VETA MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OPTIMAL ENGAGEMANGSKULTUR?

Anna Pia Hellstedt, grundare av Heart in business ledarutveckling,  möter dig personligen eller via telefon med dina frågor och funderingar.

Boka en tid HÄR

 

  • ÖPPET FÖREDRAG och NÄTVERKANDE

"Så etablerar du optimalt engagemang på kort och lång sikt."

Möta andra och för dialog om viktiga aspekter med engagemangsutveckling. Delta på vårt öppna föredrag med learnshop.

Anmäl HÄR


 

Engagemangsledarskap
Ledarträning
Teamutveckling
Engagemangsledarskap

Är du en ledare
som vill mer?


Anna Pia Hellstedt, partner Interaction Consulting Group.
Grundare av Heart in business ledarutveckling                    

Ledarskapsutvecklare |Hjälper företag att utveckla hållbar högprestationskultur | Utbildare | Expert inom lönsam kommunikation, ledarskap och engagemang | BLOGG


Överraskande fakta om mysteriet motivation

Poängen för mig som ledarskapscoach, utbildare och facilitator är att lära ledare att lära andra att motivera sig själv. Det sker genom en medvetandeprocess om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det som inte fungerar skapar demotivation – och den fallgropen är det väldigt lätt att falla ned i.

För att du som ledare ska lyckas med att aktivera medarbetarnas ( och din egen) optimala motivation behöver du tänka till och ge de rätta förutsättningarna så att flödet i självmotivationen startar. När du lyckats med det har du personal som engagerar sig personligt och är helhjärtade i sitt självansvar. Och det är drömmen för de flesta ledare.

"När vi leder andra, oavsett i vilken form, finns det några saker som de alltid letar efter i vår attityd gentemot dem. På något sätt vill de få detta bekräftat för sig innan de väljer att ta personligt ansvar i sitt självledarskap och i sitt personliga engagemang."

 

 

Ledarträning

Om du fokuserar på det du önskar FÖR dina medarbetare, som arbetsglädje, meningsfulla uppgifter och stimulerande sammanhang för utveckling och kamratskap, så är det högst troligt att du också får det du önskar FRÅN dina medarbetare, som effektivitet, goda prestationer och rätt sorts resultat.

Om du istället fokuserar på det du önskar FRÅN dina medarbetare, som effektivitet, målinriktning och nöjda kunder är det mest troligt att du får medarbetare som fokuserar på det de önskar FRÅN dig - löneökningar, bonustänkande, fringisar och kompensationer av olika slag

Utveckla dig som motiverande ledare

Genom vår ledarträning får du ett pedagogiskt upplägg för att fokusera på det motiverande och coachande ledarskapet. I våra program har vi ett pedagogiskt ramverk som fungerar som process- och coachverktyg för att skapa högpresterande medarbetare och medarbetarskap. 

Teamutveckling

Utveckla din medvetenhet om olika preferenser i beteende

När du drar nytta av individernas talanger i respektive olikt beteende kan du samtidigt lära din grupp att tänka på sig själva som ett team, där huvuddrivkrafterna är potentialen i samarbete  snarare än ensamkörning och konkurrens.

Att tänka att gruppen kan bli ett optimalt team när vi vet mer om varandra går helt i linje med motivationsforskningen.

I teamutvecklingsprogrammet kan du lära om kärnkvaliteter i beteendeskillnader och dess fallgropar och vad anledningen är till att vi inte så lätt väljer att utveckla oss för att skapa optimala prestationer.

”Kunskap om olika beteendestilar ger en ökad förståelse för hur vi är olika och hur vi omedvetet väljer att agera. Det gör att vi kan välja mer medvetet och förstå varandra bättre.” Peter Åman, interim avdelningsledare Tyréns AB.

effektiva team no

Vi är certifierade i beteendestilsanalysverktyget

Extended DISC

The Platinum Rule

 

 

1) GRATIS e-GUIDE

Få framgång som motiverande ledare

4 delar med 10 min per del.
I denna GRATIS e-GUIDE får du en pedagogisk genomgång av hur du för engagerande motivationssamtal. Se video eller lyssna om podcast.

2) WEBB- utbildning

"Lär dig leda effektiva motivationssamtal"

Webb-utbildning: 3 moduler online, 3 veckor
Lär dig vårt supereffektiva process- och coachningsverktyg med pedagogiskt upplagda utvecklingssteg med övningar direkt på skärmen. 3 moduler och 3 veckor med personlig vägledning.

 

3) Öppen ledarträning

Bli en bättre motiverande ledare

3 dagars utbildning.        Grundkurs i coachande processledarskap
Du lär dig vårt effektiva processverktyg FFF och tränar på de viktigaste förhållningssätten för att aktivera optimal motivation. Detta stärker din kompetens i motiverande ledarskap och ger dig startkablarna till ett effektivt coachande ledarskap!

 

4) Öppen certifierings-utbildning

Coachande process-ledning med NLP

15 dagar, 5 moduler, 6 mån
Motsvarande internationell certifiering NLP practitioner.
Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med både sak- och relationsperspektiv inbakade i pedagogiken.

Vilka frågor har du om att komma igång?

Ta kontakt för att ta reda på mer!

DSC00376-edited

Anna Pia Hellstedt, partner i Interaction Consulting Group

Ledarskapsutvecklare, coach och certifierad NLP tränare