Är du en ledare som engagerar?

Heart in business är ett ledarträningskoncept, speciellt utvecklat för engagemangsutveckling.

Vi fokuserar inte på maximalt engagemang. Vi fokuserar på optimalt engagemang. Maximalt engagemang handlar om att göra så mycket som möjligt, så fort som möjligt, hela tiden.

Optimalt engagemang handlar om att jobba kreativt, effektivt och uthålligt.

Vi har ledarskapskurser och utbildningsprogram som hjälper ledare att utveckla optimalt engagemang
för att i sin tur hjälpa andra att göra detsamma. Läs mer här.

Möt oss på vårt öppna ledarträningsseminarium;


Att leda engageman
g

den 17 januari 2019, centralt i Stockholm.

Anmäl dig före den 17 december
så får du fakturan på det här årets budget plus
10 % julrabatt.

Vi jobbar för goda vardagar där de psykologiska grundbehoven är måttstocken på hur hållbar framgång skapas.

Genom Heart in business-konceptet ger vi dig utveckling av helhjärtat engagemang genom;

 • praktisk ledarträning och kompetensutveckling
 • personlig ledarskapscoachning
 • facilitering av verksamhetsutvecklingsprocesser
 • internutbildning

Ny Logo IACG hvit bakgrunn

Heart in business är Interaction Consulting Groups öppna ledarträningsprogram.
Läs mer om oss här.

AKTUELLT

VILL DU PRATA LEDARTRÄNING?

 • Vill du att din grupp/organisation ska få en nivåhöjning vad det gäller engagemanget i vardagen?
 • Vill du prova engagemangsdialog som samtalsverktyg?

Anna Pia Hellstedt, grundare av Heart in business ledarutveckling,  möter dig personligen eller via telefon med dina frågor och funderingar.

Boka en tid HÄR


VÅRT KOSTNADSFRIA webbinarium
ger dig
framgångsnycklarna till praktisk
ENGAGEMANGSLEDNING

 

 • vad du behöver för att lyckas med engagemansutvcklingen
 • vad framgångsrika ledare gör för att utveckla engagemang
 • vad som dramatiskt ökar dina positiva resultat
 • hur du mäter helhjärtat engagemang

Se den HÄR

 


 

AKTUELLA ÖPPNA UTBILDNINGAR 2019

 


Heart in business engagemangsledarskapsprogram 2019

Du får träning i att leda engagemangsutvecklande processer med individ och grupperspektiv.

Utbildningen ger träning i att;

 • använda egna och andras framgångar som källa till kraft och inspiration i utmaningar
 • stödja och leda både individers- och gruppers utveckling på samma gång
 • främja helhjärtat engagemang och optimal arbetssituation
 • observera och tolka dig själv och andra på ett styrkebaserat sätt
 • förstå hur du använder sinnena och språket när du tänker och kommunicerar
 • identifiera, förankra och automatisera nyttiga framgångsnycklar
 • och mycket mer...

Affärsnyttan.
Våra många nöjda kunder uttrycker att affärsnyttan med ledarträning är den konkreta och jordnära vardagskopplingen till förändringsprocesser som ger tydliga strukturer för hur vi som styrkebaserade processledare ska bidra till framtidstro som ger mening idag.

Engagemangsledarskap - Modul 1
11-13 juni  och 19 augusti 2019

Engagemangsledarskap - Modul 2
19-20 september 2019

 

 

Skapa delad glädje med helhjärtat engagemang.

HEART IN BUSINESS ger  förändringsstöd till Dig och Din organisation.
Vår passion handlar om tron på människans lust att utvecklas, bidra och skapa sammanhang som bygger på delaktighet och mening.

Affärsmannaskap med Heart in business som coachingmodell ger individen, gruppen och organisationen bra förutsättningar för mänsklig hållbarhet och helhjärtad prestationskultur genom kommunikation och konstruktivt förändringsarbete.

Helhjärtad prestationskultur kommer ur framgångsrikt ledarskap. De ledare som väljer att stödja helhetsperspektiv med medmänskliga, kreativa och innovativa förhållningssätt skapar automatiskt goda förutsättningar för mänskligt hållbarhet och helhjärtade prestationskultur.

Konkret handlar förändrings- och utvecklingsarbete om att bli medveten om kraften i styrkebaserade samtal. Det handlar om hur du själv och andra kommunicerar, medvetet och omedvetet. Det handlar om att förstå detta mer konkret och kunna utvärdera, vad är det jag helhjärtat vill förmedla? Hur kommunicerar jag det? Hur blir det mottaget? Vad blir resultatet?

"Tillsammans kan vi göra det som vi ensamma bara kan drömma om"

Engagemangsledarskap
Ledarträning
Teamutveckling
Engagemangsledarskap

Är du en ledare
som vill mer?


Anna Pia Hellstedt, partner Interaction Consulting Group.
Grundare av Heart in business ledarutveckling                    

Ledarskapsutvecklare |Hjälper företag att utveckla hållbar högprestationskultur | Utbildare | Expert inom lönsam kommunikation, ledarskap och engagemang | BLOGG


Överraskande fakta om mysteriet motivation

Poängen för mig som ledarskapscoach, utbildare och facilitator är att lära ledare att lära andra att motivera sig själv. Det sker genom en medvetandeprocess om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det som inte fungerar skapar demotivation – och den fallgropen är det väldigt lätt att falla ned i.

För att du som ledare ska lyckas med att aktivera medarbetarnas ( och din egen) optimala motivation behöver du tänka till och ge de rätta förutsättningarna så att flödet i självmotivationen startar. När du lyckats med det har du personal som engagerar sig personligt och är helhjärtade i sitt självansvar. Och det är drömmen för de flesta ledare.

"När vi leder andra, oavsett i vilken form, finns det några saker som de alltid letar efter i vår attityd gentemot dem. På något sätt vill de få detta bekräftat för sig innan de väljer att ta personligt ansvar i sitt självledarskap och i sitt personliga engagemang."

Ledarträning

Om du fokuserar på det du önskar FÖR dina medarbetare, som arbetsglädje, meningsfulla uppgifter och stimulerande sammanhang för utveckling och kamratskap, så är det högst troligt att du också får det du önskar FRÅN dina medarbetare, som effektivitet, goda prestationer och rätt sorts resultat.

Om du istället fokuserar på det du önskar FRÅN dina medarbetare, som effektivitet, målinriktning och nöjda kunder är det mest troligt att du får medarbetare som fokuserar på det de önskar FRÅN dig - löneökningar, bonustänkande, fringisar och kompensationer av olika slag

Utveckla dig som motiverande ledare

Genom vår ledarträning får du ett pedagogiskt upplägg för att fokusera på det motiverande och coachande ledarskapet. I våra program har vi ett pedagogiskt ramverk som fungerar som process- och coachverktyg för att skapa högpresterande medarbetare och medarbetarskap. 

Här är vår stegvisa utvecklingsväg;

 1. GRATIS webb-introduktion för att lära känna vårt förhållningssätt
 2. ÖPPEN ledarträning,  1 dags-seminarium med praktisk engagemangsledarträning.
 3. ÖPPEN ledarträning, 2+1 dagars seminarium fördjupning engagemangsledarträning.

Vi kan också komma till dig

Att möta våra kunder ansikte till ansikte är något vi prioriterar om ni behöver internutbildningar.

Ta kontakt direkt med oss här.

Teamutveckling

Utveckla din medvetenhet om olika preferenser i beteende

När du drar nytta av individernas talanger i respektive olikt beteende kan du samtidigt lära din grupp att tänka på sig själva som ett team, där huvuddrivkrafterna är potentialen i samarbete  snarare än ensamkörning och konkurrens.

Att tänka att gruppen kan bli ett optimalt team när vi vet mer om varandra går helt i linje med motivationsforskningen.

I teamutvecklingsprogrammet kan du lära om kärnkvaliteter i beteendeskillnader och dess fallgropar och vad anledningen är till att vi inte så lätt väljer att utveckla oss för att skapa optimala prestationer.

”Kunskap om olika beteendestilar ger en ökad förståelse för hur vi är olika och hur vi omedvetet väljer att agera. Det gör att vi kan välja mer medvetet och förstå varandra bättre.” Peter Åman, interim avdelningsledare Tyréns AB.

effektiva team no

Vi är certifierade i beteendestilsanalysverktyget

Extended DISC

The Platinum Rule

 

 

1) GRATIS e-GUIDE

Få framgång som motiverande ledare

4 delar med 10 min per del.
I denna GRATIS e-GUIDE får du en pedagogisk genomgång av hur du för engagerande motivationssamtal. Se video eller lyssna om podcast.

2) WEBB- utbildning

"Lär dig leda effektiva motivationssamtal"

Webb-utbildning: 3 moduler online, 3 veckor
Lär dig vårt supereffektiva process- och coachningsverktyg med pedagogiskt upplagda utvecklingssteg med övningar direkt på skärmen. 3 moduler och 3 veckor med personlig vägledning.

 

3) Öppen ledarträning

Bli en bättre motiverande ledare

3 dagars utbildning.        Grundkurs i coachande processledarskap
Du lär dig vårt effektiva processverktyg FFF och tränar på de viktigaste förhållningssätten för att aktivera optimal motivation. Detta stärker din kompetens i motiverande ledarskap och ger dig startkablarna till ett effektivt coachande ledarskap!

 

4) Öppen certifierings-utbildning

Coachande process-ledning med NLP

15 dagar, 5 moduler, 6 mån
Motsvarande internationell certifiering NLP practitioner.
Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med både sak- och relationsperspektiv inbakade i pedagogiken.

Vilka frågor har du om att komma igång?

Ta kontakt för att ta reda på mer!

DSC00376-edited

Anna Pia Hellstedt, partner i Interaction Consulting Group

Ledarskapsutvecklare, coach och certifierad NLP tränare