Öka din kompetens i engagemangsutveckling med

konkret ledarträning

1) GRATIS e-GUIDE

Få framgång som motiverande ledare

4 delar med 10 min per del.
I denna GRATIS e-GUIDE får du en pedagogisk genomgång av hur du för engagerande motivationssamtal. Se video eller lyssna om podcast.

2) WEBB- utbildning

"Lär dig leda effektiva motivationssamtal"

Webb-utbildning: 3 moduler online, 3 veckor
Lär dig vårt supereffektiva process- och coachningsverktyg med pedagogiskt upplagda utvecklingssteg med övningar direkt på skärmen. 3 moduler och 3 veckor med personlig vägledning.

 

3) Öppen ledarträning

Bli en bättre motiverande ledare

3 dagars utbildning.        Grundkurs i coachande processledarskap
Du lär dig vårt effektiva processverktyg FFF och tränar på de viktigaste förhållningssätten för att aktivera optimal motivation. Detta stärker din kompetens i motiverande ledarskap och ger dig startkablarna till ett effektivt coachande ledarskap!

 

4) Öppen certifierings-utbildning

Coachande process-ledning med NLP

15 dagar, 5 moduler, 6 mån
Motsvarande internationell certifiering NLP practitioner.
Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med både sak- och relationsperspektiv inbakade i pedagogiken.

Är det här problem som du som ledare känner igen dig i?

Har du/din organisation

 • medarbetare som inte är engagerade?
 • medarbetare som inte klarar att prestera så att målen för organisationen nås?
 • brist på personlig framgång eller framgång för organisationen?
 • stress och osäkerhet om vad som ska göras för att nå målen?
 • brist på verktyg för att klara att motivera andra till att jobba som de önskar?

Eller

 • trampar du  vatten och är trött på jobbet
 • ser du inte meningen med jobbet så klart som du skulle önska?
 • har du målet klart för dig men har svart att få med dig de andra?

 

 

 

Det är engagemanget som gör skillnaden!

Effekten av oengagerande utvecklingssamtal, mål och otydlig kommunikation blir att den genomsnittliga medarbetaren fortsätter som vanligt. Den stora förändringen som ledningen önskar uppnå med den lönsamhetsstrategi med håriga mål som de presenterade på den årliga storkonferensen uteblir och strategin självdör.

Typ: "Vi ska öka omsättningen med 10% per år i 3 år genom att satsa på lönsam tillväxt, merförsäljning och nya kunder. För att vi ska nå det så behöver alla vara med på tåget".

Sedan hände ingenting annat från ledningens sida än att förväntningarna fanns att detta skulle hända. Hur? Det hade de full tillit till medarbetarna skulle ordna och cheferna följa upp.

Men utan verktyg och förhållningssätt till hur det helhjärtade engagemanget etableras och lever kontinuerligt faller ofta strategin platt som en pannkaka. Hur:et kräver engagemang från ledningen - som engagerar sig i helt andra saker.

 

Så, hur bör en VD skapa ett engagemang för nya mål och strategier?

När vi studerar framgångsrika ledare ser vi att de följer samma mönster genom att de

 • jobbar styrkebaserat med engagemangsutvecklingen nedifrån och upp
 • ser till att involvera medarbetarna i att skapa målbilder som fungerar och blir till ett tydligt strategiskt egenvalt fokus
 • lyfter fram och hedrar alla teams bidrag
 • visa tillit genom att ge befogenheter
 • kommunicerar resultaten som en effekt av helhjärtat engagemang

Dessa steg bygger företagets engagemangsstrategi.

De handlar om;

 1. Bygg upp organisationens engagemangsbas genom att leda styrkebaserad engagemangsutvecklingen nedifrån och upp genom tydliga grundvärderingar, en livsbejakande mission och inspirerande vision. Medarbetare är människor och de har grundläggande psykologiska behov för att engagera sig helhjärtat. De vill känna att de bidrar till att skapa värden som är större än bara till sig själva. De vill känna delaktighet och meningsfullhet i sitt arbete i flera dimensioner: värde för kunder, värde för samhället, värde för företaget och värde för sitt team. De företag som lyckas beskriva sitt värdeskapande i en engagerande mission som fångar det högre syftet med verksamheten, men även lyckas måla upp en inspirerande vision av framgång, ökar chanserna dramatiskt att de som är involverade  känner ett pirr i magtrakten kring att få vara med om att få skapa dessa värden.

 2. Involvera medarbetarna i styrkebaserade processer och skapa målbilder som fungerar individuellt och i teamarbetet. Det skapar och blir till tydliga och egenvalda strategier med företagets fokusmål på näthinnan. Skapa ett tydligt strategiskt fokus genom att våga lyfta fram ett (1) fokusmål. När allas blickar är riktade åt samma håll, tex betydelsen av att vinna nya kunder, så kommer den samlade kraften vara enorm. När alla medarbetare får det tydligt för sig att detta strategiska fokus förtjänar just deras uppmärksamhet och att målet är möjligt att nå med deras egna unika styrka medvetandegjort som ett viktigt bidrag, så kommer engagemanget till att bidra med idéer och genomföra dessa öka markant för den genomsnittliga medarbetaren. Räkna med att många medarbetare redan har flera idéer kring nya affärsmöjligheter, men när både merförsäljning, kundnöjdhet och effektivisering ska prioriteras så känns inget av det särskilt viktigt. De kommer köra på som vanligt, det kan ingen klandra dem för.

 3. Lyft fram och hedrar alla teams bidrag. Skapa forum så att styrkorna i organisationen blir ledsagande i i nödvändig beteendeförändring. När det finns ett tydligt strategiskt fokus, såsom att vinna nya kunder, är nästa steg att säkerställa att insatser görs och beteenden uppvisas som är i linje med fokusmålet. Beteenden bland den genomsnittliga medarbetaren såsom att prospektera kunder, söka nya kontakter, lyssna efter behov, presentera erbjudanden och följa upp affärsmöjligheter är svåra att förändra över en natt. Genom att involvera alla medarbetare kring nya aktiviteter och att ha tydliga prestationsmått, såsom antal affärsdialoger per vecka, och löpande uppföljning i form av engagerande motivationssamtal om utmaningar i prestationsnivån och hur genomföra nya förhållningssätt och idéer så kan engagemanget stärkas och bli till helhjärtade insatser som medarbetaren upplever är på riktigt. När medarbetarna kan få svaret veckovis på om de själva och deras team verkligen dragit sitt strå till stacken så kan de få något att vara stolta över och fira. Vilket också händer. Ofta.

 4. Visa tillit genom att ge befogenheter. Att få frihet under ansvar utan reella befogenheter blir motsägelsefullt. Att bara prata om tillitsbaserad företagskultur utan att visa sin tro på människors förmåga att göra det de förväntas göra är förgörande på den inre motivationen. Orsaken till att befogenheter kan ges utan att det blir cirkus är det styrkebaserade ledarskapets filosofi: du kan inte göra allt. Ingen är bäst på allt men alla är bra på något. Lägg tid och pengar på att träna dina chefer i coachande processledning där engagerande motivationssamtal sker kontinuerligt.

 5. Kommunicera resultaten som en effekt av de visade helhjärtade engagemanget. Låt resultatfokuset komma sist genom att först och främst fokusera på det som går att påverka, dvs de insatser och beteenden som ska leda fram till resultatet. Skapa transparens kring resultatutveckling, men lägg energin på att bekräfta rätt insatser och beteenden. Tillbakablickande analyser engagerar inte på samma sätt som det som händer här och nu. Vill du förmedla historien så gör det med styrkebaserad storytelling. Medarbetare som löpande får uppleva framsteg mot målet genom engagerande kommunikation kring insatser och utfall, kommer vara uthålligt engagerade. När medarbetarna vet om att strategin ger önskad effekt och hur det går med de mätbara målen genom deras teams insatser, så ökar sannolikheten markant att de fortsätter engagera sig i att nå slutmålet.

VÅR METOD

Vi gör det lite annorlunda - vi följer dig på vägen till att skapa din och dina medarbetares optimala motivation!

Och om du vill backar vi upp processen med att skapa  mänskligt hållbar prestationskultur i din organisation.

Vi är ett gäng seniora konsulter, coacher och certifierade NLP tränare i Interaction Consulting Group som alla är verksamma i norskt och svenskt näringsliv med erfarenhet mellan 20 och 30 år.30 år med NLP liten

Heart in business är vårt koncept för hållbar ledarträning i Sverige.

Vi är alla certifierade tränare eller master practitioners i NLP pedagogik, (neurolingvistisk programmering).

A Logo hjemmeside 19 januar