remsa-gra

GRATIS SAMTAL med Anna Pia Hellstedt

Lär dig engagemangs-ledarskapets grunder och få mer ut av din roll som ledare!

Ledare med eller utan personalansvar får varje vecka utmaningar som handlar om att fel saker har prioriterats, fel saker kommuniceras och onödiga personliga konflikter upptar den dyrbara tiden.

Hur kan du som företags-, enhets, team- eller projektledare ändra på detta och få mer smidiga flöden i arbetet? Vad behöver du förstå om de psykologiska aspekterna i dina medarbetares upplevelse av arbete?

Få ett kostnadsfritt samtal på telefon eller videomöte
om hur engagemangsledarskap är nyckeln till bättre resultat och mer arbetsglädje.  I samtalet resonerar ni om dina frågeställningar om engagemangsutveckling i din roll och du får handledning i vad du behöver göra för att utveckla effektivitet, kreativitet och sund uthållighet för dig själv och dina medarbetare.

Investera en halvtimme på med videomöte så presenterar Anna Pia det viktigaste i motivationsforskningen som stödjer engagemangsutveckling i arbetslivet och utifrån de kan du be om råd i din situation. Anna Pia har erfarenhet som ledartränare i engagemangsutvecklare i mer än 20 år.

Här kan du boka ett gratis förutsättningslöst samtal

Efter samtalet på telefon eller skärm har du

  • bättre förståelse för vad som gör dina medarbetare helhjärtat engagerade
  • rikare kunskap om resultat från verkligheten på vad engagemangsledarskap är och ger
  • mer klarhet i de bästa förhållningssätten för att lyckas
Prata med mig om engagemang Anna Pia o Robert

VIDEO     Vad är egentligen motivation?

Varför gör inte folk som de ska?

Proffshjälp från
Anna Pia Hellstedt

Anna Pia coachar dagligen ledare i hur utveckla sitt engage-mangsledarskap. Med sina 20 år som coach, ledartränare/utbildare har hon utvecklat en tro på effektivt självledarskap och involvering som ett sätt att skapa goda resultat.

Anna Pia är cert. processcoach och cert. tränare i NLP (neurolingvistisk pedagogik) med fokus på transformativ coachning, teamfacilitering och utbildning. Hon är i Sverige och Norge och har kunder inom bl a IT, bygg, innovation och reklam, redovisning, fackförbund- och fastighetsförvaltning.

I samtalet med henne kommer du kunna få svar på vad som ger möjligheter och hur du utvecklar din yrkesroll med hjälp av  engagemangsledarskap.

Citat från kund;
"Anna Pia har en mycket bra blandning av klokhet, värme, kunskap och erfarenhet. Det tillsammans med en ovanligt bra förmåga att lyssna och ringa in kärnan i en problemställning gör att hon på kort tid kan komma med konstruktiva råd om framgångsrika förhållningssätt, med målet att skapa sund uthållighet genom helhjärtat engagemang”
Anna Attefall, projektledare

Här kan du boka samtalet

Här kan du läsa om öppna utbildningar för ledare som vill mer.

Att leda engagemang, grunderna 1 dag

Att leda engagemang, fördjupning, 2 dagar