ATT LEDA ENGAGEMANG

 - MODUL 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lönsam kommunikation är både effektiv,
inkännande och strategisk

I denna del av vår utbildning i engagemangsstyrt ledarskap
har vi temat lönsam kommunikation där vi utgår från ett ramverk för effektivt
tänkande.

Människors tänkande består av tre universella former; perspektiv, tid och
nivåer. I lärande- och kommunikationsmodellen NLP har tre
övningsformat tagits fram för att på djupet undersöka dessa universella former;

Perspektiv – hur kan vi lättare förstå varandra och
undvika onödiga missförstånd? Vi behöver då ha minst tre perspektiv klara för
oss; vårt eget, den andras och relationsperspektivet – vad som bildas mellan
dig och den/de andra när ni kommunicerar.

Tid – framtid, nutid och dåtid bildar vår relation
till tid. För att använda tidtänkandet effektivt behöver vi koppla in vad vi
egentligen menar med framgång. Tankar om sådant vi önskar oss refererar till
dåtiden lika mycket som framtiden och hur vi tänker om den i realtid. Oavsett
hur du tänker på framgång så kan du medvetandegöra och sortera för att kunna
välja rätt strategi för att nå den.

Nivåer – hur kan vi säkerställa att vi kommunicerar
på samma nivå? Utifrån en modell som beskriver de nivåer som vi intuitivt
väljer att utgå ifrån i vår kommunikation med andra kan vi snabbt avgöra om de
vi talar med lägger sig på samma nivå eller har en annan ingång för sin
kommunikation. Denna insikt hjälper oss att följa den andres omedvetna val av
nivå och sedan leda samtalet till den nivå du önskar förmedla. Är det ett
samtal om den konkreta omgivningen, vad som ska göras, vilka resurser som finns
att tillgå, värderingar, identifikation eller sammanhanget i stort?
Mer praktisk info HÄR.

Aktuella datum:


Plats:
Mosebacke Torg 4, Stockholm
Datum:
21-23 april 2020
Kostnad: 16500 kr ex moms

Modul 3 ingår i BASprogrammets 3 moduler.  Läs mer här.

Kursupplägg

  • 3 dagars ledarträning
  • Konkret träning i att utveckla lönsam kommunikation
  • Teori varvas med praktik
  • Utbildningsmaterial i form av kurshäfte och digitala dokument.
  • Nätverkande med andra.
  • Lunch ,kaffe, te, snacks och förfriskningar.