INTRAPRENÖREN

- den interna säljaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lönsam kommunikation är både effektiv,
inkännande och strategisk

Lönsam kommunikation är både effektiv, inkännande och strategisk

I denna del av vår utbildning i engagemangsstyrt ledarskap har vi temat lönsam kommunikation där vi utgår från processramverk som underlättar för effektivt, inkännande och strategiskt tänkande inom så spännande områden som tidsplanering, relationsutveckling​, nivåtänkande​, målformulering. ​

Du får träning i att;
utveckla optimalt engagemang för att skapa bättre resultat och arbetsglädje genom

  • måluppfyllande arbete
  • dra nytta av tankemodeller som stödjer kommunikation och utövande av engagemangsledarskap
  • stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på berörda personers positiva intentioner och styrkor.

Fokusområde​

Vi utforskar vad som är lönsam kommunikation genom att använda tankemodeller som hjälper dig att bli mer effektiv i engagemangsstyrt ledarskap. Med hjälp av modellerna vi utforskar får du träning i att leda dig själv i en riktning som ger dig tillgång på optimalt engagemang. Dessa verktyg och förhållningssätt hjälper dig att ta ansvar för eget engagemang och också hjälpa andra att göra detsamma.​

I hela programmet använder vi Format för framgång, FFF som genomgående processramverk baserat på grundmodellen NLP, som är en kommunikations- och lärandemodell som handlar om att få ut mer av det du önskar dig genom att bli bättre på att kommunicera, leda och lära. Självbestämmandeteorin, SDT är också med i den röda tråden genom programmet.​

Mer praktisk info HÄR.

Modul 3 ingår i Engagemangledarprogrammet.  Läs mer här.

Kursupplägg

  • 3 dagars ledarträning
  • Konkret träning i att utveckla lönsam kommunikation
  • Teori varvas med praktik
  • Utbildningsmaterial i form av kurshäfte och digitala dokument.
  • Nätverkande med andra.
  • Lunch ,kaffe, te, snacks och förfriskningar.